Od odpowiedzialności do zaufania

Życie i zdrowie człowieka to najcenniejsze wartości, w szczególny sposób wpisane w fundament działalności firm farmaceutycznych, dla których obszar społecznej odpowiedzialności staje się kluczowym zagadnieniem. Dlatego też firmy tego sektora w Polsce chętnie angażują się w działania na rzecz swoich interesariuszy, biorąc udział w szeregu inicjatyw społecznych.

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o., jedna z najdynamiczniej rozwijających się firm w swojej branży na polskim rynku, jest doskonałym przykładem tego, jak z sukcesem rozwijać działalność biznesową, będąc jednocześnie firmą społecznie odpowiedzialną. Aktywność w tym zakresie, wraz z zaangażowaniem w ochronę środowiska i inwestycje w innowacyjne produkty i technologie są fundamentem efektywności spółki. Koncentrując się nie tylko na produkcji i dostarczaniu nowoczesnych leków, ale również na kształtowaniu pozytywnych relacji z wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami, spółka przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, w tym zdrowia społeczeństwa, a co za tym idzie – jego dobrobytu.

Inicjatywy społeczne

Jednym z filarów działalności spółki jest zaangażowanie społeczne. Na tym polu LEK-AM działa wielowymiarowo, zarówno w przestrzeni lokalnej, jak i ogólnopolskiej. W tym zakresie priorytetowo traktowane są takie obszary, jak: mecenat sztuki, sponsoring sportu, wspieranie i rozwój nauk medycznych i farmaceutycznych przez współpracę z uniwersyteckim środowiskiem naukowym, partnerstwo merytoryczne przy projektach dedykowanych studentom. Działania firmy na rzecz lokalnych społeczności przyjmują najczęściej formę długofalowych strategii, stawiających na potencjał kadry i jej zangażowanie w wolontariat pracowniczy. W jego ramach zorganizowane zostały przez kilka lat z rzędu m.in. świąteczne spotkania dla blisko 120 dzieci z rodzin zastępczych czy udział w ogólnopolskiej akcji „Marzycielska Poczta”, dzięki  której do ciężko chorych dzieci trafiło mnóstwo tradycyjnych listów i pocztówek z życzeniami, dodających sił w walce z chorobą, a ich rodzicom otuchy.
     
Działania spółki na rzecz potrzebujących pomocy to również dotacje finansowe i rzeczowe dla m.in. Domowego Hospicjum Dziecięcego „Promyczek” z Otwocka oraz dla jednej z misji i szpitala w Zambii. LEK-AM było również głównym sponsorem XV Charytatywnego Balu Dziennikarzy oraz pięciokrotnie Charytatywnego Balu Gwiazd Dobroczynności.

Spółka od lat prowadzi również działania na rzecz kultury i sztuki, angażując się w inicjatywy, które często bez zewnętrznego wsparcia nie miałyby szans na realizację. LEK-AM trzykrotnie był już sponsorem zachodniopomorskiego Festiwalu Sacrum Non Profanum, wystawy Arsenał Warszawa w Muzeum Niepodległości, jak również dofinansowuje produkcję filmową i teatralną.

Sponsoring, mimo iż może dotyczyć wielu dziedzin życia społecznego, w Polsce w szczególny sposób odnosi się do sportu. LEK-AM również angażuje się we wspieranie tej formy aktywności społecznej. Dotychczas sponsorował nie tylko męski zespół siatkarski AZS, ale również własne drużyny piłkarskie i koszykarskie, powołane wśród pracowników.

W trosce o środowisko

Jednym z kluczowych elementów strategii działania LEK-AM jest ochrona środowiska. Firma działa zgodnie z wymogami standardów stosowanych w przemyśle farmaceutycznym GMP (ang. Good Manufacturing Practice – Dobra Praktyka Produkcyjna), których przestrzeganie zapewnia konsumentom pewność bezpieczeństwa produktu. Spółka uwzględnia w swoich działaniach wymogi ochrony środowiska, minimalizując zużycie energii elektrycznej oraz ograniczając emisję zanieczyszczeń i dwutlenku węgla do atmosfery.
    
Biorąc odpowiedzialność za wpływ swojej działalności na otoczenie, spółka nieustannie podnosi efektywność procesów, by ograniczać i eliminować negatywny wpływ na środowisko. Przykładem tego jest m.in. sukcesywne zastępowanie floty samochodowej z silnikami spalinowymi na hybrydowe, podejmowanie działań zapobiegających zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych i gleby oraz racjonalne gospodarownie, poprzez minimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów i recykling.

Dobre miejsce pracy

Dla każdej firmy pracownicy powinni być najcenniejszym kapitałem, bowiem to od ich poczucia odpowiedzialności i zaangażowania w prowadzone działania zależy sukces przedsiębiorstwa. Kształtowanie dobrych relacji z pracownikami jest jednym z ważnych aspektów działań LEK-AM w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. W ramach swojej polityki zarządzania zasobami ludzkimi, spółka monitoruje potrzeby pracowników, zapewniając optymalne warunki rozwoju. Swojej kadrze firma umożliwia poszerzenie fachowej wiedzy, kompetencji menedżerskich oraz umiejętności miękkich, nie tylko poprzez szkolenia wewnętrzne i zewnętrze, ale również przez dofinansowywanie samodzielnie podjętych inicjatyw szkoleniowych. Polityka wynagradzania i program dodatkowych świadczeń pozapłacowych odzwierciedla najlepszą praktykę rynkową. Spółka dofinansowuje aktywność sportową, umożliwia korzystanie z pożyczek mieszkaniowych, rokrocznie pracownicy w trudnej sytuacji życiowej otrzymują bezzwrotne zapomogi. Wiedza, doświadczenie, talent, kreatywność i zaangażowanie we wspólną pracę to kod DNA codziennego działania wszystkich zespołów. To ludzie sprawiają, że LEK-AM jest wyjątkowym miejscem pracy, gdzie każdy bierze aktywny udział w rozwoju firmy, budując ją w oparciu o takie wartości, jak: wysoka jakość, etyczne postępowanie, kultura organizacyjna, uczciwość i wiarygodność. Polityka personalna oparta jest na zasadach równych szans, wyeliminowaniu dyskryminacji, zagwarantowaniu środowiska pracy wolnego od mobbingu, transparentności oraz otwartej komunikacji.


Joanna Jakoweńko, Joanna Chrustek

Autor
Zaloguj sięi komentuj pod swoim nickiem, jeśli nie masz jeszcze konta zarejestruj się
Treść
 
Copyright © 2012 CSR - Design & Engine - strony www - FineCMS.pl
UA-38322178-2