Laureaci o Programie LSO

Tytuł Lidera Społecznej Odpowiedzialności z jednej strony dowodzi, że podążamy właściwą ścieżką, że umiemy słuchać i wspierać, z drugiej zaś oznacza zobowiązanie do jeszcze większej troski o ludzi, zabytek, środowisko naturalne.
Z dumą przyjęliśmy wiadomość, że Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM po raz trzeci otrzymało tytuł Lidera Społecznej Odpowiedzialności - Dobra Firma 2017.
Tytuł Lidera Odpowiedzialności Społecznej jest dla nas potwierdzeniem, że Miejska Energetyka Cieplna to solidny partner nie tylko dla biznesu. Jesteśmy firmą, która powstała, wyrosła i działa z sukcesami w Koszalinie, nie zapominamy zatem o jego mieszkańcach, do których przecież zaliczają się także nasi pracownicy.
Bez wątpienia firmy muszą coraz mocniej inwestować w tzw. employer branding, czyli tworzenie wizerunku atrakcyjnego dla obecnych i potencjalnych pracowników. Taka sytuacja wymusza zmiany, które w długiej perspektywie są korzystne dla obu stron.
Dla naszej firmy uzyskanie wyróżnienia w konkursie „Dobry Pracodawca 2017” jest kolejnym potwierdzeniem, że współpraca Zarządu i kadry z poszczególnymi pracownikami zatrudnionymi w spółce jest prowadzona prawidłowo, z jednej strony zapewniając zatrudnionym pracownikom pewne miejsce pracy i rozwoju osobistego, a z drugiej gwarantując Zarządowi zatrudnienie oddanych i zaangażowanych pracowników, zainteresowanych dalszym rozwojem firmy.
Od wielu lat staramy się dokładać najwyższych starań ku uwzględnianiu i egzekwowaniu w naszej strategii rozwoju - interesów społecznych, reguł ochrony środowiska naturalnego oraz budowania najlepszych relacji z Klientami, Pracownikami i Społecznością Lokalną. Tytuł Laureata Programu „Dobra Firma 2017” i „Dobry Pracodawca 2017” to powód do dumy, a także motywacja do dalszych wysiłków w respektowaniu zasad społecznej odpowiedzialności biznesu.
Uważamy, że pracownicy Media Expert stanowią jeden z najważniejszych kapitałów, a umiejętne nim zarządzanie wpływa finalnie na konkurencyjność naszej sieci. Brzmi korporacyjnie, ale korporacja to słowo, którego unikamy.
Copyright © 2012 CSR - Design & Engine - strony www - FineCMS.pl
UA-38322178-2