Innowacje w motoryzacji

Czym zajmuje się PIMOT? Jakie wynalazki opracowane przez instytut zostały wdrożone? Jakie są perspektywy polskich instytutów badawczych? Rozmowa z dr inż. Andrzejem Muszyńskim, prof. PIMOT, Dyrektorem Przemysłowego Instytutu Motoryzacji.

Panie Dyrektorze, czym właściwie zajmuje się PIMOT?

Przemysłowy Instytut Motoryzacji (PIMOT) jest instytutem badawczym, który prowadzi prace z zakresu m.in. motoryzacji, doskonalenia pojazdów, poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, paliw, biopaliw i odnawialnych zasobów energii. Prowadzone w instytucie prace mają innowacyjny charakter, odpowiadają oczekiwaniom przedsiębiorców i gospodarki. PIMOT jest ogniwem światowego systemu homologacji EKG ONZ, a od 2004 r. systemu homologacji Unii Europejskiej. Instytut upoważniony jest przez Ministra właściwego ds. transportu i organizacje międzynarodowe do wykonywania badań w zakresie ponad 40 regulaminów EKG ONZ i podobnej liczby dyrektyw UE. To, co nas wyróżnia, to wysoka jakość prowadzonych prac, o czym świadczą liczne certyfikaty ISO oraz akredytacje procedur badawczych przyznane przez Polskie Centrum Akredytacji.

Jakie sektory gospodarki korzystają z prac badawczych Instytutu?

Nasza działalność skupia się  przede wszystkim na szeroko rozumianej motoryzacji z uwzględnieniem jej wpływu na środowisko naturalne. Wyniki naszych prac badawczo-rozwojowych oraz projektów naukowo-badawczych wykorzystywane są przez wielu polskich przedsiębiorców z branży motoryzacyjnej i paliwowej. Ponadto Instytut oferuje swoim klientom szeroki zakres usług inżynierskich, projektowych, eksperckich i szkoleniowych. Prowadzimy również działalność o charakterze ogólnospołecznym w zakresie poprawy mobilności osób z niepełnosprawnościami oraz edukacji dotyczącej bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 

Przeciętny Polak zapewne nie wie co jest dziełem PIMOT-u. Czy możemy podać jakieś przykłady wdrożonych wynalazków?

Praktyczne zastosowanie i wdrożenie wynalazku jest najważniejszym kryterium potwierdzającym jego przydatność. Przygotowania wynalazku do wdrożenia to często długi i kosztowny proces. Kilka wartych wymienienia wynalazków PIMOT-u opracowanych w ostatnich latach jest obecnie w fazie wdrożeniowej. Wśród nich znajdują się innowacyjne projekty takie jak „Trójkołowy pojazd inwalidzki o napędzie hybrydowym”, „Urządzenie zmniejszające obciążenia dynamiczne działające na dzieci przewożone w pojazdach samochodowych podczas zderzenia czołowego pojazdu”, „Pętlowy absorber energii”, czy „Urządzenie do redukcji emisji pyłów powstających podczas hamowania pojazdu wyposażonego w hamulec bębnowy i układ hamulcowy zawierający takie urządzenie”. Najbardziej rozpoznawalnym  produktem Przemysłowego Instytutu Motoryzacji jest „Wielofunkcyjny pojazd do zadań specjalnych – FUNTER 4x4x4”, wielokrotnie nagradzany w kraju i za granicą. Szczególną uwagę zwraca kluczowy element pojazdu – zawieszenie o regulowanej sztywności kątowej. Zastosowanie innowacyjnych podzespołów pojazdu takich jak unikatowe zawieszenie, wielofunkcyjny układ hamulcowy czy skonfigurowany układ napędowy, umożliwia wykorzystanie go do zadań specjalnych w najtrudniejszych warunkach terenowych. Pojazd wielokrotnie prezentowaliśmy szerszej publiczności m.in. podczas Warsaw Moto Show 2016 oraz międzynarodowych ćwiczeń sił zbrojnych Anakonda 16. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.pimot.eu oraz naszego profilu na portalu YouTube – gdzie można dowiedzieć się więcej o pojeździe i zobaczyć go w akcji.

PIMOT z sukcesami prezentuje swoje rozwiązania podczas międzynarodowych wystaw i targów. Możemy podać przykłady ostatnio prezentowanych i nagrodzonych rozwiązań?

Realizowane w Przemysłowym Instytucie Motoryzacji projekty wielokrotnie wzbudzały zainteresowanie podczas konkursów naukowych, targów oraz wydarzeń branżowych w kraju i na arenie międzynarodowej. Dowodem tego są liczne odznaczenia, np. „Złoty Laur Innowacyjności 2016”, tytuł „Lidera Bezpieczeństwa Państwa 2016” czy złote medale przyznane w dwóch kategoriach na międzynarodowych targach w Norymberdze. Największe uznanie środowiska naukowego zdobywa „Urządzenie zmniejszające obciążenia dynamiczne działające na dzieci przewożone w pojazdach samochodowych podczas zderzenia czołowego pojazdu” oraz wspomniany wcześniej „Wielofunkcyjny Pojazd do zadań Specjalnych – FUNTER 4x4x4”. Podczas Targów Transport, Spedycja i Logistyka 2017, które odbywały się w Centrum Targowo-Kongresowym Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie, PIMOT prezentował  skonstruowaną w Instytucie - „Mobilną Ewakuacyjną Platformę Pływającą”, która znajduje zastosowanie w praktyce. Jej głównym przeznaczeniem jest ratowanie ludzi i mienia w sytuacjach zagrożenia powodziowego. Może być wykorzystywana podczas działań realizowanych przez policję, służby ratownicze, straż pożarną, straż graniczną, centra zarządzania kryzysowego oraz wojsko. Prezentacja wynalazków i produktów Przemysłowego Instytutu Motoryzacji na różnego rodzaju wydarzeniach upowszechnia informacje o działalności Instytutu i jego znaczeniu dla rozwoju polskiej branży motoryzacyjnej.

I na koniec. Jak ocenia Pan perspektywy polskich instytutów badawczych?

W najbliższym  czasie planowanych i dyskutowanych jest wiele zmian w zakresie działalności i organizacji polskich instytutów badawczych. Jestem przekonany, że będą to zmiany pozytywne dla wszystkich tych instytutów, które w ostatnich latach wykorzystały możliwości związane z pozyskiwaniem dofinansowania na realizacje projektów naukowo-badawczych i doposażenie infrastruktury badawczej, dla instytutów, które poprawiły swoją organizację i zatrudniły nowych kompetentnych pracowników co przełożyło się na ich efekty ekonomiczne i liczbę wdrożeń.

 

Rozmawiał Piotr Żołądkowski

 

----------------------------

Dr inż. Andrzej Muszyński, prof. PIMOT absolwent Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej (specjalność silniki). W Przemysłowym Instytucie Motoryzacji pracuje od roku 1980 r., a od  roku 2006 r. pełni funkcję dyrektora PIMOT. W 1999 r. obronił pracę doktorską  pt. „Sterowanie automatyczne samochodem przy wykorzystaniu urządzeń zewnętrznych” na Wydziale  Mechanicznym Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Od roku 2013 jest profesorem PIMOT.

Za działalność naukową otrzymał  wiele nagród  krajowych m.in. Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa  Wyższego oraz  Ministerstwa  Gospodarki. Efekty jego pracy były nagradzane na  międzynarodowych targach i wystawach.

Jest autorem licznych zgłoszeń patentowych. Dodatkowo pełni funkcje: Członka Zespołu Systemów Eksploatacyjnych Sekcji Podstaw Eksploatacji Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk; Członka Polskiego Towarzystwa Naukowego Motoryzacji; Członka Polskiego Towarzystwa Naukowego Silników Spalinowych; Rzeczoznawcy Stowarzyszenia Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego; Członka Rady Naukowej PIMOT trzech kolejnych kadencji, członek Zespołu ds. Innowacyjności w Komitecie Naukowym PAN.

Autor
Zaloguj sięi komentuj pod swoim nickiem, jeśli nie masz jeszcze konta zarejestruj się
Treść
 
Copyright © 2012 CSR - Design & Engine - strony www - FineCMS.pl
UA-38322178-2