Adam Wyszomirski, MEC Sp. z o. o. w Koszalinie

Tytuł Lidera Odpowiedzialności Społecznej jest dla nas potwierdzeniem, że Miejska Energetyka Cieplna to solidny partner nie tylko dla biznesu. Jesteśmy firmą, która powstała, wyrosła i działa z sukcesami w Koszalinie, nie zapominamy zatem o jego mieszkańcach, do których przecież zaliczają się także nasi pracownicy. To właśnie oni: nasi pracownicy, mieszkańcy miasta i jego okolic, są największym kapitałem przedsiębiorstwa. Pomagamy im rozwijać się i zdobywać nowe kwalifikacje, ale również, przez wspieranie instytucji kultury, klubów sportowych i organizacji społecznych, inicjowanie koncertów, konkursów fotograficznych, festynów, ułatwiamy realizację ich pozazawodowych pasji. Oczywiście nasze działania skierowane są do wszystkich mieszkańców Koszalina, co, jak zauważyliśmy, spotyka się z bardzo pozytywnym odzewem – jesteśmy postrzegani bowiem jako firma solidna, wrażliwa na potrzeby otoczenia, z którą warto się związać i współpracować na wielu polach.


Bardzo szczególną oznaką naszej społecznej odpowiedzialności jest świadomość, że warto inwestować w ekologiczne technologie, bo każda tego typu inwestycja przynosi wymierne korzyści nie tylko dla środowiska, ale również dla samej firmy, jej klientów i wszystkich mieszkańców. W ostatnich latach na działania proekologiczne, takie jak optymalizacja systemu ciepłowniczego, w tym modernizacja źródeł ciepła, sieci i węzłów, przeznaczyliśmy prawie 50 mln złotych. Projekt pod nazwą „Optymalizacja miejskiego systemu ciepłowniczego w Koszalinie” to jedno z kluczowych przedsięwzięć ostatnich lat, na które otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W rezultacie tych i innych inwestycji doprowadziliśmy do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla i innych związków do atmosfery, ograniczyliśmy straty ciepła. Efekt jest rewelacyjny: Koszalin należy obecnie do grona miast o najczystszym powietrzu w Polsce.


Innym wymiarem inwestowania w ekologię jest nasze zaangażowanie w edukację dzieci i młodzieży. Publikujemy własne wydawnictwa, propagujące racjonalne korzystanie z ciepła, regularnie pomagamy organizować w przedszkolach i szkołach lekcje ciepła systemowego, pokazujące, co to jest ciepło, skąd się bierze w naszych domach, jak powstaje w sposób bezpieczny dla środowiska i jakie są sposoby jego oszczędzania.


Można powiedzieć, że współpracując z najmłodszymi mieszkańcami miasta, dbamy o naszą wspólną przyszłość.

 

Adam Wyszomirski, członek zarządu Miejskiej Energetyki Cieplnej sp. z o. o. w Koszalinie

Copyright © 2012 CSR - Design & Engine - strony www - FineCMS.pl
UA-38322178-2