Małgorzata Wójcik, P.F. LEK-AM Sp. z o.o.

Z dumą przyjęliśmy wiadomość, że Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM po raz trzeci otrzymało tytuł Lidera Społecznej Odpowiedzialności - Dobra Firma 2017. To wielki zaszczyt znaleźć się ponownie w gronie firm, które spełniają surowe kryteria weryfikujące zaangażowanie w działalność prospołeczną oraz propracowniczą. Produkcja i sprzedaż leków obwarowana jest twardymi przepisami narzuconymi przez prawo. Tytuł ten jest dla nas ważnym potwierdzeniem, że sposób zarządzania firmą w obszarze społecznej odpowiedzialności wykracza poza formalne zobowiązania.


Misja i strategia LEK-AM ukierunkowana jest na wspieranie zdrowia naszych pacjentów. Na poziomie celu strategicznego troska ta dotyczy nie tylko docelowych grup konsumentów, ale szeroko rozumianego dobrobytu społecznego. Z roku na rok poszerzamy zakres działań, które obejmują wszystkie grupy naszych interesariuszy oraz ekologię.  


Priorytetowo traktujemy takie obszary jak: mecenat sztuki, sponsoring sportu, wspieranie i rozwój nauk medycznych i farmaceutycznych, m.in. poprzez współpracę z uniwersyteckim środowiskiem naukowym czy partnerstwo merytoryczne.  Działania charytatywne spółki na rzecz potrzebujących pomocy to dotacje finansowe i rzeczowe dla licznych fundacji, hospicjów, szkół i przedszkoli.


Polityka personalna, realizowana przez Firmę LEK-AM, osadzona jest na paradygmacie, że pracownicy stanowią strategiczny zasób, będący nośnikiem wiedzy i stanowiący siłę napędową naszej organizacji. Dbamy o rozwój kompetencji i umiejętności nie tylko poprzez szkolenia merytoryczne. To co nas wyróżnia to obecność na ważnych wydarzeniach motywacyjno-rozwojowych, takich jak „Nie musisz być idealny aby osiągać niemożliwe” Łukasza Krasonia, czy na „Festiwalu Szczęścia”.  Współpracujemy z międzynarodową organizacją Toastmasters International wspierając naszych pracowników na ścieżce rozwoju kompetencji liderskich i przemówień publicznych. Zachęcamy do aktywności fizycznej nie tylko poprzez finansowanie drużyny piłkarskiej czy siatkarskiej. W sierpniu 2017 roku nasi biegacze wystartowali w Spartan Race, jednym z trudniejszych biegów z przeszkodami, który sponsorowaliśmy. Nie ustajemy w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań w obszarze społecznej odpowiedzialności, które wyróżnią nas jako godnego zaufania partnera biznesowego i bardzo dobrego pracodawcę. Wzrost zatrudnienia w roku 2017 do poziomu 510 pracowników jest tego ważnym dowodem.


Małgorzata Wójcik, Dyrektor Personalny w Przedsiębiorstwe Farmaceutycznym LEK-AM Sp. z o.o.
    
    

Copyright © 2012 CSR - Design & Engine - strony www - FineCMS.pl
UA-38322178-2