Nauka dla biznesu

24 pracowników Grupy TAURON rozpoczęło studia doktoranckie w ramach programu, który pozwoli na wykorzystanie efektów prac badawczych w energetyce. Lider branży energetycznej liczy, że w ten sposób powstaną kolejne innowacyjne rozwiązania pozwalające rozwijać biznes. TAURON ma zamiar w przyszłości wdrożyć część rozwiązań, które powstaną we współpracy z najlepszymi uniwersytetami w kraju.

– Głównym celem programu „Doktorat wdrożeniowy” jest tworzenie warunków do rozwoju współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym, a otoczeniem gospodarczym – mówi Wojciech Murdzek, Wiceminister Edukacji i Nauki. – Program daje doktorantom wyjątkową możliwość łączenia kształcenia z pracą zawodową i tym samym rozwijania swoich kompetencji. Ministerstwo Edukacji i Nauki będzie aktywnie wspierać rozwój programu – dodaje wiceminister. TAURON podpisał porozumienia z Politechniką Śląską, Akademią Górniczo-Hutniczą, Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, Uniwersytetem Śląskim, Uniwersytetem Jagiellońskim oraz Szkołą Główną Handlową. – Najlepsze innowacyjne rozwiązania powstają najczęściej w oparciu o praktykę biznesową i wiedzę naukową. W TAURONIE można odnaleźć wielu mądrych i doświadczonych pracowników mających zacięcie naukowe. Jako lider branży energetycznej dostrzegamy to i chcemy wykorzystać w sposób strategiczny - wyjaśnia Łukasz Zimnoch, rzecznik prasowy TAURON Polska Energia. –  Głównym celem programu jest tworzenie warunków do rozwoju współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym, a TAURONEM. Projekt zakłada harmonijne wykorzystywanie i rozwijanie wiedzy, tak by pracownik, osiągający kolejny szczebel kariery akademickiej, mógł przekazywać zdobyte doświadczenia i wiedzę studentom, a równocześnie zaspokajał zidentyfikowane potrzeby firmy – dodaje rzecznik TAURONA.

Strategicznym partnerem projektu jest Politechnika Śląska. W ocenie jednej z najlepszych uczelni technicznych w kraju doktoraty wdrożeniowe mają szczególną wartość dla otoczenia przemysłowo-biznesowego ze względu na ich wymiar praktyczny. – Taka kooperacja z partnerami przemysłowymi pozwala na zastosowanie wyników w przemyśle, biznesie oraz innych dziedzinach życia. Politechnika Śląska jest liderem w kraju, jeśli chodzi o liczbę doktoratów wdrożeniowych. Obecnie w szkole doktorskiej kształci się 156 doktorantów, prowadzących badania tego typu. Ich tematyka mieści się w zakresie Priorytetowych Obszarów Badawczych, które Politechnika Śląska zdefiniowała w ramach udziału w prestiżowym programie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” – mówi prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej.

Głównymi założeniami programu są stworzenie platformy trójstronnej współpracy pomiędzy uczelniami, firmą i doktorantem, a także zrealizowanie badań, których wyniki znajdą zastosowanie w rozwiązywaniu wyzwań stojących przed firmą. Doktoraty będą dotyczyć spektrum badawczego z zakresu nauk humanistycznych, nauk społecznych, nauk ścisłych i technicznych. W projekcie udział bierze sześć spółek z Grupy TAURON – TAURON Polska Energia, TAURON Dystrybucja, TAURON Wytwarzanie, Kopalnia Wapienia Czatkowice, TAURON Ekoenergia oraz TAURON Sprzedaż.

Doktorant skoncentrowany na rozwiązaniu konkretnego problemu będzie pracował w dwóch miejscach – w przedsiębiorstwie i uczelni lub instytucie prowadzącym szkołę doktorską, i co miesiąc otrzymywał będzie także stypendium z Ministerstwa Edukacji i Nauki. Dodatkowo znajdzie się pod opieką dwóch mentorów – jednego wskazanego przez pracodawcę, drugiego pochodzącego z uczelni. Program został wprowadzony w 2017 roku i wspiera przygotowanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową, których wyniki mogą mieć zastosowanie w działalności przemysłowej. Przygotowanie rozprawy nie może trwać dłużej niż 4 lata.

Doktoranci o Programie

– Tematem mojego doktoratu wdrożeniowego jest prognozowanie zapotrzebowania na energię elektryczną i gaz w TAURON Sprzedaż w horyzoncie krótkoterminowym. Prognozowanie jest niezwykle ważne dla naszej spółki, z uwagi na znaczący wpływ jakości prognoz na koszty zakupu ponoszone przez spółkę. Dobra jakość prognozy zapotrzebowania pozwala na uniknięcie dodatkowych kosztów. W ramach mojej pracy analizuję zapotrzebowanie na energię elektryczną i gaz, jego zmienność w poszczególnych godzinach doby oraz wpływ różnych grup klientów i prosumentów na poziom zapotrzebowania – wyjaśnia Paweł Machał, uczestnik programu pracujący w TAURON Sprzedaż. – W tym celu badam zależności pomiędzy zapotrzebowaniem na energię elektryczną i gaz, a zmiennymi niezależnymi, wpływającymi na poziom tego zapotrzebowania. Z pierwszych analiz wynika, że transformacja falkowa może być efektywnym sposobem dekompozycji szeregów czasowych. Na wykorzystaniu tej metody w moich badaniach koncentruję pracę na obecnym etapie – dodaje Paweł Machał.

– Obiektem moich badań są instalacje prosumenckie należące do firmy. Wyniki pracy będą pomocne przy modelowaniu sieci niskich napięć i obliczeniu rozpływów mocy z uwzględnieniem instalacji prosumenckich. Obliczenia z wykorzystaniem symulacji komputerowych zostaną następnie poddane weryfikacji na rzeczywistym układzie sieci należącej do spółki dystrybucyjnej TAURONA. Chciałbym wykorzystać dotychczas zdobytą wiedzę i zaproponować nowe sposoby wykorzystywania instalacji prosumenckich w pracy sieci rozdzielczej Operatora Systemu Dystrybucyjnego – mówi Marcin Smołka, TAURON Polska Energia.

– W moim doktoracie skupię się na możliwości wykorzystania popiołów dennych fluidalnych pochodzących z elektrowni Jaworzno II i  Łagisza, jako wypełniaczy w polimerobetonach. Praca jest realizowana według metodologii Stage-Gate, w oparciu o zatwierdzony Indywidualny Plan Badawczy. Produkcja polimerobetonów jest zaliczana do technologii niskoemisyjnych.  Dodatkowo zastosowanie wypełniaczy odpadowych, niepowodujących uszczuplenia nieodnawialnych zasobów naturalnych, wpisuje docelowy produkt w zasady gospodarki cyrkularnej i Zielonego Zwrotu TAURONA – mówi Grzegorz Skotniczny z Kopalni Wapienia Czatkowice.

Biuro prasowe Grupy TAURON

Autor
Zaloguj sięi komentuj pod swoim nickiem, jeśli nie masz jeszcze konta zarejestruj się
Treść
 
Copyright © 2012 CSR - Design & Engine - strony www - FineCMS.pl
UA-38322178-2