Powrót firm do biur a pandemia

Ponad 70 proc. firm zapytanych przez Dailyfruits przewiduje powrót do biura w 2021 roku. Najszybciej wrócą te pracujące hybrydowo. Co trzecia firma uczestnicząca w badaniu zna już termin powrotu. Ponad połowa zapytanych firm zamierza zapewniać pracownikom te same benefity co przed pandemią. Aż 44 proc. pracowników zdalnych będzie odczuwało stres na wiadomość o powrocie, ale aż 65 proc. respondentów spodziewa się upominku od pracodawcy z okazji powrotu. To wnioski z raportu „Powrót firm do biura a pandemia Covid-19”, przygotowanego przez Dailyfruits na podstawie badania sondażowego na grupie 250 firm i ponad 500 pracowników.

Raport Dailyfruits prezentuje podsumowanie kompleksowego badania na temat przyszłości pracy biurowej po pandemii Covid-19 zarówno z perspektywy pracodawców jak i pracowników. Zaprezentowane w raporcie wnioski zawierają m.in.: prognozę terminu powrotu pracowników do biur po okresie pracy na home office, planowane wydatki pracodawców na benefity pracownicze i organizację pracy, deklaracje dotyczące powierzchni biurowych w nowej rzeczywistości, jak również plany pracowników dotyczące szczepień przeciw Covid-19 oraz oczekiwań związanych z powrotem do biur. - Zapytaliśmy 250 firm w Polsce kiedy i jak planują powrót do pracy stacjonarnej. Realizując badanie sondażowe jednocześnie w grupie pracodawców i ponad 500 pracowników uzyskaliśmy odpowiedzi dotyczące kluczowych kwestii związanych z powrotem do biur i czynników mających największy wpływ na podjęcie tej decyzji w firmach. Zapytaliśmy pracowników o emocje i obawy, jakie im towarzyszą z powrotem do pracy stacjonarnej, oczekiwania dotyczące organizacji biura, modelu pracy, jak również benefitów. Wnioski z badania pokazują, że firmy aktywnie przygotowują się do powrotów, część z nich chce wykorzystać do tego okres letnich wakacji, gdy pracowników będzie w biurze mniej ze względu na sezon urlopowy. Opinie pracowników w dużym stopniu zależą od modelu pracy, w jakim aktualnie funkcjonują. Znikoma część pracowników obawia się zachorowania na Covid-19 w biurze, a co trzeci uważa, że organizacja pracy po powrocie do biura powinna ulec zmianie – mówi Jacek Kwiecień, CEO z firmy Dailyfruits

Kiedy firmy wrócą do pracy stacjonarnej?

Ponad 70 proc. firm zapytanych przez Dailyfruits, pracujących w trybie home office lub hybrydowym, przewiduje powrót do biura w 2021 roku. Szybciej wrócą firmy pracujące hybrydowo – w tym gronie aż 91 proc. spodziewa się całkowitego powrotu w 2021 roku. Decyzja centrali i statystyki zachorowań to główne czynniki, które będą miały wpływ na powrót do pracy w biurze. Na decyzyjność wpływa także w dużym stopniu liczba zatrudnionych pracowników, jak również branża. W co trzeciej firmie uczestniczącej w badaniu, została już podjęta decyzja dotycząca terminu powrotu do pracy stacjonarnej. Co piąta firma decydując o powrocie pyta o opinie pracowników.

Jak będzie kształtowała się polityka dotycząca benefitów po powrocie do biura?

Ponad połowa firm, jak wynika z badania Dailyfruits, deklaruje, że po powrocie do biura będzie zapewniać swoim pracownikom te same benefity co przed pandemią. Tylko 7 proc. nie przewiduje powrotu do dostępnych wcześniej świadczeń pozapłacowych. Ponad połowa firm jeszcze nie wie, jak będzie kształtował się budżet na benefity dla pracowników po powrocie z home office. Co trzecia firma deklaruje, że wydatki pozostaną na tym samym poziomie, 8 proc. przewiduje większe wydatki, a tylko 4 proc. ograniczenie budżetu na benefity pracownicze. Wznowienie biurowych benefitów dla swoich pracowników chętniej deklarują te firmy, które w trakcie pandemii zaczęły zapewniać swoim pracownikom benefity także na home office takie jak: paczki dla pracowników zdalnych, konsultacje dietetyczne czy psychologiczne oraz formy integracji online. - Pandemia wywołała rewolucję na rynku świadczeń pozapłacowych i wpłynęła na znaczenie benefitów, szczególnie tych związanych z kategorią zdrowia i dobrostanu psychicznego oraz fizycznego pracowników. Benefity spełniające jedynie funkcje wizerunkowe straciły swoją użyteczność, ustępując miejsca prostszym rozwiązaniom, jak na przykład paczki na home office z produktami, wspierającymi zdrowie i odporność. Owoce w biurze przed pandemią były dla wielu firm integralnym elementem przestrzeni biurowej i popularnym benefitem pracowniczym. Jest więc szansa na szybki i masowy powrót tego benefitu do biur, naturalnie wspierającego budowanie zdrowych nawyków żywieniowych w miejscu pracy. Realizacja firmowych programów prozdrowotnych, promujących zdrowe żywienie i aktywność fizyczną jest w interesie pracodawcy, gdyż nigdy jeszcze odporność psychiczna i fizyczna pracowników nie miała tak dużego znaczenia dla efektywności biznesowej firm, jak obecnie – komentuje Magdalena Kartasińska, dietetyk kliniczny, kierownik działu dietetycznego Dailyfruits.

Jak pracownicy podchodzą do powrotu do pracy biurowej?

Co drugi ankietowany uważa, że pracownicy powinni sami zdecydować o terminie powrotu do pracy w biurze. Z kolei 24 proc. respondentów jest przekonana, że właściwą decyzję podejmą menedżerowie i kierownicy poszczególnych działów. Według 23 proc. zapytanych pracowników powinna zdecydować centrala lub kierownictwo firmy. Aż 44 proc. Polaków pracujących zdalnie uczestniczących w badaniu Dailyfruits deklaruje, że na wieść o planowanym powrocie do biura będzie odczuwać stres. To zdecydowanie najczęściej wskazywana postawa. 18 proc. przyjmie taką informację obojętnie, tyle samo pracowników wskazuje, że będzie to radosna wiadomość. Tylko 16 proc. poczuje ulgę słysząc o końcu home office. Zupełnie inaczej podchodzą do tej kwestii pracownicy, którzy wykonują swoje obowiązki w modelu hybrydowym. Wśród osób już teraz pracujących częściowo w domu i częściowo w biurze, aż 48 proc. poczuje radość lub ulgę wracając do pracy biurowej w pełnym zakresie. Tylko 21 proc. deklaruje, że będzie się stresować zmianą trybu pracy na stacjonarny. Wśród zmian w organizacji pracy, których spodziewają się pracownicy po powrocie najpopularniejsze to: rezygnacja ze spotkań na żywo na rzecz spotkań online, zarówno wewnątrz organizacji, jak również targów czy eventów, reorganizacja przestrzeni wspólnych, zastosowanie rotacyjnych stanowisk pracy, zwiększenie powierzchni biurowej celem zachowania większej odległości między stanowiskami pracy. Tylko 13 proc. ankietowanych jest za ścisłym reżimem sanitarnym po powrocie do biura.

Wnioski z raportu Dailyfruits „Powrót firm do biura a pandemia Covid-19” pokazują jak istotne znaczenie ma przygotowanie się do powrotu do pracy stacjonarnej, zapewnienie pracownikom optymalnych i bezpiecznych warunków do efektywnego funkcjonowania w organizacji oraz wsparcie ich potrzeb w zakresie zdrowia fizycznego i psychicznego.

Badanie sondażowe zostało przeprowadzone przez Dailyfruits poprzez wywiady telefoniczne z osobami decyzyjnymi w firmach - dyrektorzy i specjaliści HR, kadra zarządzająca (250 wywiadów) oraz poprzez ankietę online dla pracowników firm (502 ankiet wśród respondentów w wieku 18-65 lat). Badanie zostało zrealizowane w dniach 13.05.2021 - 08.06.2021.

Autor
Zaloguj sięi komentuj pod swoim nickiem, jeśli nie masz jeszcze konta zarejestruj się
Treść
 
Copyright © 2012 CSR - Design & Engine - strony www - FineCMS.pl
UA-38322178-2