Zmiana w prawie pracy

Już 22 listopada 2018 r. czeka nas zmiana w prawie pracy. Według niej niektóre umowy o pracę zawarte na czas określony automatycznie przekształcą się w umowy stałe, czyli na czas nieokreślony – podaje Ceo.com.pl.


Dlaczego zmiana nastąpi akurat tego dnia? Od 22 lutego 2016 r. pracodawców i pracowników obowiązuje tzw. limit 33/3. Portal przypomina, że limit 33/3 stanowi, że okres zatrudnienia na podstawie jednej umowy o pracę na czas określony lub kilku takich umów z jednym pracodawcą nie może przekraczać 33 miesięcy. Z kolei łączna liczba tych umów nie może być wyższa niż 3. W praktyce oznacza to, że 21 listopada 2018 r. miną dokładnie 33 miesiące od czasu wprowadzenia limitu. Według niego umowy o pracę na czas określony zawarte przed 22 lutego 2016 r. (włącznie z tym dniem) i trwające nadal, przekształcą się 22 listopada w umowy na czas nieokreślony. Co więcej, ta zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy, ponieważ wynika z przepisów prawa – wyjaśnia Ceo.com.pl.

Jedną z cech umów bezterminowych jest to, że pracodawca nie może jej wypowiedzieć bez wyraźnego powodu. Chcąc rozstać się z pracownikiem zatrudnionym na czas nieokreślony, trzeba w wypowiedzeniu podać przyczynę takiej decyzji – czytamy dalej. Część pracowników, mając na uwadze limit 33/3, zastanawia się, czy pracodawcy nie zdecydują się na zwolnienia. Sytuacja, w której przed 22 listopada doszłoby do masowych zwolnień, jest raczej nierealna. Pracodawcy mieli aż 33 miesiące na przygotowanie się do wejścia w życie nowego przepisu – konstatuje portal.

Limit 33/3 nie ma natomiast zastosowania w następujących przypadkach umów na czas określony:

 -  w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy;
 -  w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym;
 -  w celu wykonywania pracy przez okres kadencji;
 -  w przypadku, gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie;

jeżeli ich zawarcie w danym przypadku służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy – czytamy w podsumowaniu. 


 

Źródło: Ceo.com.pl

Autor
Zaloguj sięi komentuj pod swoim nickiem, jeśli nie masz jeszcze konta zarejestruj się
Treść
 
Copyright © 2012 CSR - Design & Engine - strony www - FineCMS.pl
UA-38322178-2