Wpływ managera na firmę

Badania potwierdzają, że osobowość prezesa wpływa na wynik finansowy firmy na poziomie 17-24 proc. Przedstawiamy listę cech, które dominują wśród polskich managerów oraz jakie ma to konsekwencje dla firmy.

Według raportu* Assessment Systems Polska w pierwszych 18 miesiącach od momentu objęcia stanowiska porażkę ponosi 38-50 proc. prezesów. Badania dowodzą, że nie ma gwarancji, iż osoba, która odnosi sukcesy w jednej firmie powtórzy je w kolejnej.

Cechy osobowości prawdziwego lidera - osobowość managerów została zbadana za pomocą 7 skal.
Stabilność: pewność siebie, opanowanie w sytuacjach stresowych.
Ambicja: inicjatywa, współzawodnictwo oraz potencjał twórczy.
Towarzyskość: ekstrawersja, bogactwo kontaktów oraz dążenie do interakcji społecznych.
Wrażliwość interpersonalna: takt, społeczna wnikliwość oraz zdolność do utrzymywania relacji z innymi.
Systematyczność: samodyscyplina, odpowiedzialność i sumienność.
Dociekliwość: wyobraźnia, ciekawość oraz potencjał twórczy.
Otwartość na wiedzę: orientacja na osiągnięcia, bycie na bieżąco w sprawach biznesowych i technicznych.

- Dobry przywódca to taki, który prócz posiadania odpowiednich kompetencji potrafi stworzyć i właściwie zarządzać zespołem tak, by osiągać bardzo dobre wyniki. Muszą być również dobrymi strategami, umiejętnie wykorzystać nadarzające się szanse, jak również zachowywać spokój w trudnych sytuacjach - mówi Magdalena Giryn, Country Manager, Assessment Systems Polska.

Jakie cechy osobowości dominują wśród kadry zarządzającej?

 
Mediana wyników badania pokazuje, że wśród polskich managerów dominuje otwartość na wiedzę i towarzyskość. Obie te cechy na swoich skalach są w okolicach 60 percentyla. Dociekliwość jest na poziomie 55 percentyla, a skala systematyczności wskazała 52 percentyl. Wrażliwość interpersonalna i ambicja są na poziomie 47 percentyla natomiast stabilność ulokowała się na poziomie 32 percentyla. Badania nie wykazały istotnych różnic w osobowości w rozróżnieniu na płeć. Mężczyźni wykazują nieznacznie wyższą dociekliwość (mężczyźni na skali dociekliwości plasują się w ok. 31 percentylu, a kobiety w ok. 26 percentylu). Kobiety zaś są bardziej otwarte na wiedzę (mężczyźni na skali  otwartości na wiedzę plasują się w ok. 60 percentylu a kobiety w ok. 73 percentylu). - Polska kadra managerska jest otwarta na wiedzę i łatwo nawiązuje kontakty biznesowe. Ma wysokie ambicje i świadomie buduje swoją karierę. Jednak pomimo dobrego wykształcenia, wysokich kompetencji zawodowych i otwartości na nowinki technologiczne, odznacza się niską samooceną, odpornością na stres oraz małą pewnością siebie, co nie sprzyja podejmowaniu trafnych decyzji biznesowych. Z badań wynika również, że polscy managerowie łatwo się denerwują i często ulegają nastrojom - mówi Magdalena Giryn, Country Manager, Assessment Systems Polska.

Tylko ok. 30 proc. firm potrafi właściwie wytypować managerów wewnątrz organizacji. Rekrutacje na wysokie stanowiska często są przeprowadzone intuicyjnie. Według raportu Assessment Systems Polska 65-75 proc. pracowników awansuje się ze złych powodów, czego konsekwencją są błędne decyzje biznesowe. Niewłaściwie przeprowadzona rekrutacja to koszt ok. 150 proc. rocznej pensji źle zrekrutowanego pracownika. Warto zatem skorzystać z narzędzi, które zweryfikują nie tylko kompetencje techniczne, ale również osobowość kandydata. Firma przed awansem pracownika, czy zatrudnieniem nowej osoby z zewnątrz powinna wiedzieć, czy dana osoba podoła wyzwaniu i odniesie sukces na nowym stanowisku. Kwestionariusze dr Roberta Hogana, które badają zarówno osobowość jak i motywację wypełniło już 6 milionów osób na całym świecie. Są rekomendowane przez Amerykańskie i Brytyjskie Towarzystwo Psychologiczne. Dzięki nim można obiektywnie ocenić poszczególnych kandydatów, ponieważ nie są brane pod uwagę wiek, płeć, uprzedzenia, stereotypy, czy inne kwestie pozamerytoryczne.

 

Biuro prasowe Assessment Systems Polska Sp. z o.o.

 

 

*Raport na podstawie badania Assessment Systems Poland przeprowadzonego na grupie 3542 polskich, czynnych zawodowo managerów, którzy pracują w średnich i dużych firmach o polskim i międzynarodowym kapitale w przeciągu ostatnich 5 lat.

Autor
Zaloguj sięi komentuj pod swoim nickiem, jeśli nie masz jeszcze konta zarejestruj się
Treść
 
Copyright © 2012 CSR - Design & Engine - strony www - FineCMS.pl
UA-38322178-2