Hogan Assessment Systems


Według raportów z badań przeprowadzonych metodą Hogan Assessment Systems, ok. 70 proc. prezesów nie osiąga sukcesu w nowych organizacjach. Z tych samych badań wynika również, że osobowość CEO wpływa w 17-24 proc. na wynik finansowy organizacji. Jak zatem rozpoznać managerów którzy zarabiają pieniądze dla firm, a którzy tylko dla siebie? Czy lepszymi managerami są kobiety czy mężczyźni? Czy w firmach awanse dostają właściwe osoby? Na wszystkie pytania odpowiedzą narzędzia psychometryczne Hogana.

Hogan Assessment Systems, to metoda naukowo-badawcza do diagnozowania osobowości w środowisku pracy rekomendowana przez Amerykańskie i Brytyjskie Towarzystwo Psychologiczne. Od ponad 30 lat pomaga w podnoszeniu produktywności poprzez: zatrudnianie właściwych ludzi, a także rozwój kluczowych talentów i budowanie potencjału przywódczego. Metoda Hogana pozwala przewidzieć w jakiej organizacji i na jakim stanowisku osoba badana będzie odnosiła sukcesy, pokazuje wartości i preferencje. Wykazuje co motywuje daną osobę do pracy i jaką kulturę organizacyjną wokół siebie będzie tworzyć. Bada również tzw. „ciemną stronę mocy”, czyli wszystko to, co utrudnia danej osobie rozwój kariery zawodowej, ponieważ aż 90 proc. osób przebadanych metodą Hogana nie jest świadomych własnych zachowań, które przeszkadzają im w osiąganiu sukcesów w przyszłości. Szacuje się, że do tej pory zrealizowano ponad 5,6 mln badań narzędziami Hogana w 56 krajach świata. Aktualnie na całym świecie miesięcznie dokonuje się 50 000 ocen osobowości tą metodą.

Jak to działa?


Badanie Hogana opiera się na 3 kwestionariuszach. Pierwszy: Kwestionariusz Osobowości Hogana (HPI) to pomiar reputacji i naszego potencjału który pozwala nam przewidzieć czy dana osoba będzie odnosić sukcesy w pracy na danym stanowisku, w konkretnej organizacji. Drugi: Badanie Rozwojowe Hogana (HDS) wskazuje cechy i tendencje, jakie mogą prowadzić do „wykolejenia” kariery oraz identyfikuje zachowania, które powodują, że możemy być postrzegani jako osoby mające trudności np. w  utrzymywaniu relacji lub mają nadmierny apetyt na ryzyko, czy są aroganckie. Łącznie jest 11 obszarów i każdy z nich możemy zbadać za pomocą metody Hogana. Trzeci to Kwestionariusz Motywów, Wartości i Preferencji (MVPI), który wskazuje pragnienia i prawdziwą motywację oraz system wartości badanego, jego zamiary oraz  dopasowanie do kultury organizacyjnej. Wszystkie 3 kwestionariusze tworzą razem zintegrowany system zaprojektowany po to, by ułatwić i usprawnić zarządzanie zasobami ludzkimi oraz identyfikację i zatrzymywanie talentów.

- Wyniki badań Hogana pozwalają obiektywnie ocenić poszczególnych badanych, ponieważ nie są brane pod uwagę wiek, płeć, uprzedzenia, stereotypy, czy inne kwestie pozamerytoryczne. Dzięki nim można daną osobę nie tylko opisać oraz przewidzieć jej zachowania, ale przede wszystkim ocena ma zastosowanie praktyczne, gdyż przewiduje zachowania, które badany będzie wykazywał w środowisku pracy. Składa się na to tzw. ocena reputacji oraz tożsamości. Reputacja zakłada perspektywę obserwatora, czyli to jak inne osoby postrzegają badanego. Natomiast tożsamość, zakłada perspektywę aktora, czyli wgląd badanego w swoje cele i wartości – mówi Magdalena Giryn, Country Manager, Assessment Systems Poland. - To idealne rozwiązanie dla biznesu poszukującego właściwych top managerów i specjalistów, którzy nie będą rotować w organizacji narażając ją na straty oraz dobrze odnajdą się w danej kulturze firmy, jak również przyczynią do jej znacznego rozwoju, zwłaszcza finansowego – dodaje.

Kim jest Twórca metody?


Dr Robert Hogan to amerykański psycholog. Przyczynił się do rozwoju teorii społeczno-analitycznej, która utrzymuje, że rdzeń osobowości oparty jest na adaptacjach ewolucyjnych. Jest twórcą narzędzi psychometrycznych, które pozwalają przewidywać sukcesy zawodowe, a także wskazać tzw. „wykolejacze kariery” poszczególnych osób. Dr Hogan konsekwentnie prowadzi badania na wybranej przed kilkunastu laty grupie i monitoruje, jak ocena uzyskana w badaniach wpłynęła na życie zawodowe badanych. Od 5 lat metoda Hogana jest z powodzeniem wykorzystywana w Polsce. Jej wyłącznym przedstawicielem jest Assessment Systems Group - wiodąca firma w dziedzinie doradztwa w zarządzaniu zasobami ludzkimi i konsultingu na terytorium Europy Środkowo-Wschodniej.

 

Biuro prasowe Assessment Systems Poland Sp. z o.o.

 

 

Autor
Zaloguj sięi komentuj pod swoim nickiem, jeśli nie masz jeszcze konta zarejestruj się
Treść
 
Copyright © 2012 CSR - Design & Engine - strony www - FineCMS.pl
UA-38322178-2