Forum innowacji

Z dr inż. Markiem Piątkowskim, Adiunktem w Katedrze Biotechnologii i Chemii Fizycznej Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej rozmawiają Piotr Żołądkowski i Wojciech Kółeczko.
O wytwarzaniu paliw z odpadów i projektach realizowanych z instytutami badawczymi rozmawiamy z Adamem Hańderkiem, Prezesem Technologie Recyklingu Adam Hańderek.
Czym zajmuje się PIMOT? Jakie wynalazki opracowane przez instytut zostały wdrożone? Jakie są perspektywy polskich instytutów badawczych? Rozmowa z dr inż. Andrzejem Muszyńskim, prof. PIMOT, Dyrektorem Przemysłowego Instytutu Motoryzacji.
O kondycji polskiej innowacyjności oraz jej wizerunku rozmawiamy z Wojciechem Kółeczko, Prezesem Zarządu Inventor Sp. z o.o.
Konkurs "Innowacja jest Kobietą", baza ekspertek online, stała aktywność w mediach społecznościowych oraz wiele innych "kobiecych" inicjatyw - rozmowa z dr Martą du Vall, Prezeską Fundacji „Polska Sieć Kobiet Nauki”.
Jak na rynku globalnym oceniani są polscy programiści i opracowane przez nich rozwiązania? Czy startupy są modne? Jaką rolę odegrają w przyszłości? Rozmowa z dr Kają Prystupą-Rządcą z Akademii Leona Koźmińskiego.
Znaczenie sztucznej inteligencji, jej wykorzystanie i perspektywy z nią związane - rozmowa z dr Aleksandrą Przegalińską z Akademii Leona Koźmińskiego.
Copyright © 2012 CSR - Design & Engine - strony www - FineCMS.pl
UA-38322178-2