Energetyczny pracodawca przyszłości

Rozmowa z Jolantą Wachowicz, Dyrektorem Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych S.A.


Przystępujecie Państwo do Programu Dobry Pracodawca 2017 Liderzy Społecznej Odpowiedzialności proszę powiedzieć co dla Państwa oznacza bycie dobrym pracodawcą?

Dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. dobry pracodawca to taki, który przede wszystkim oferuje bezpieczeństwo, stabilizację oraz wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kompetencji i doświadczenia, a także wachlarz świadczeń dodatkowych dla  pracowników. Wyróżnia nas między innymi dodatek do energii elektrycznej jaki otrzymują nasi pracownicy po przepracowaniu określonego czasu w Spółce. To również taki pracodawca, który oferuje możliwość rozwoju i budowania potencjału kompetencyjnego firmy w sposób systemowy i uporządkowany. Chcąc sprostać oczekiwaniom najlepszych kandydatów na dynamicznym, ale i trudnym rynku pracy, staramy się angażować pracowników w inicjatywy i projekty przygotowujące ich do nowych rozwiązań czy podnoszących ich kwalifikacje, a także zapewniać przyjazną atmosferę pracy. Staramy się też, aby nasi pracownicy czuli się częścią organizacji, którą wspólnie tworzymy.

Wiemy już jaki powinien być idealny pracodawca, a jakie cechy powinien mieć dobry pracownik?

W PSE stawiamy przede wszystkim na profesjonalizm. Czekamy na pracowników merytorycznych, odpowiedzialnych i z zapałem, którym praca sprawia przyjemność i, z którą pracownik się identyfikuje. Doceniamy pracowników skoncentrowanych na realizacji wyznaczonych celów, z inicjatywą, rozumiejących i reagujących na potrzeby spółki. Nasi pracownicy szukają rozwiązań, przedstawiają rekomendacje i mierzą się z przeciwnościami. Bardzo cenimy komunikatywność, współpracę, otwartość na zmiany, a także umiejętność podejmowania decyzji. Chcemy, aby nasi pracownicy kierowali się wartościami naszej spółki w codziennej pracy. Dla operatora systemu przesyłowego to niezwykle istotne.

Na jakie stanowiska najczęściej Państwo rekrutujecie?


Zmiany w zakresie regulacji rynku elektroenergetycznego w Polsce i w Europie oraz konieczność dostosowania do zmian technologicznych i oczekiwań coraz bardziej wymagających klientów sprawiają, że PSE rozwijają się w tempie błyskawicznym. Dlatego w ostatnim czasie poszukujemy wysoce wykwalifikowanych specjalistów. Na pierwszym miejscu stawiamy na zatrudnianie osób, które posiadają kompetencje i doświadczenie w elektroenergetyce, takich,  które wspierają kluczowe departamenty, tj.: eksploatację, zarzadzanie systemem, rozwój systemu, przesył, czy standardy techniczne. Wzmacniamy naszą kadrę również w obszarze realizacji inwestycji, jako konsekwencja wprowadzenia przez PSE nowego modelu działania w tym zakresie. Poszukujemy pracowników z wiedzą techniczną, jak również projektową. Stawiamy na osoby innowacyjne, kreatywne, chcące rozwijać się w branży elektroenergetycznej oraz wspierać swoim doświadczeniem nasze kluczowe procesy. Aby wyszukiwać najlepszych i przyciągnąć ich do firmy co roku organizujemy  program stażowy „Energetyczny Staż”.

Jak w Państwa strukturach motywujecie pracowników do osiągania wyznaczonych celów i jak zachęcacie ich żeby zostali z wami dłużej?

W PSE mamy świadomość, że to pracownicy są fundamentem sukcesu i trwałego rozwoju naszej organizacji. To nasza kadra realizuje cele strategiczne, jakie ma postawione przed sobą spółka. Nasze narzędzia motywacyjne opierają się o motywację płacową i pozapłacową. Premie kwartalne, premie projektowe, bogaty pakiet świadczeń pracowniczych, szeroki dostęp do szkoleń, dofinansowanie studiów czy nauki języków obcych to elementy sprzyjające utrzymaniu naszych pracowników w organizacji. Ponadto, zależy nam aby nasi pracownicy włączali się w życie firmy, byli jego częścią.

pion-logo-smart-pse_przekonwertowany_988


W ubiegłym roku uruchomiliśmy projekt SMART PSE, którego celem jest tworzenie zdolnej do szybkiej adaptacji organizacji, której priorytetem pozostaje zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania polskiego systemu energetycznego. Zależy nam na wprowadzeniu w PSE kultury innowacyjności i elastyczności. Projekt SMART PSE w swoim zamyśle spełnia kilka celów. Identyfikacji i rozwiązywania problemów, które przeszkadzają nam działać sprawniej, wynajdywania kreatywnych i innowacyjnych ludzi i rozwiązań oraz wspierania pracowników w wypełnianiu ich zadań w obliczu czekających PSE nowych wyzwań, a co za tym idzie stworzenia w PSE bardziej przyjaznego środowiska pracy. Projekt realizuje GRUPA SMART, czyli zespół pięćdziesięciu osób z różnych departamentów, którzy zorganizowani w kilku zespołach realizują poszczególne projekty. Oczywiście aby ten program przyniósł konkretne efekty, ważne jest pełne zaangażowanie jak największej grupy naszych pracowników i wdrożenie efektów pracy grup projektowych w całej Spółce. Dzięki takiemu podejściu mamy szansę stworzenia naszym pracownikom  możliwości pracy w nowoczesnej i godnej zaufania spółce.


Dodatkowo realizujemy inicjatywy skierowane bezpośrednio do pracowników i ich rodzin. Propagujemy kulturę dbania o zdrowie i bezpieczeństwo, poprzez wdrażanie kampanii edukacyjnych, szkoleń oraz innych aktywności w tym zakresie. Naszym dużym sukcesem okazał się projekt wspierania pracowników w opiece nad dziećmi. Poza dofinansowywaniem przedszkoli czy zielonych szkół, wprowadziliśmy w tym roku  specjalne dni opieki nad dziećmi w dni wolne od szkoły, które nie są dniami wolnymi od pracy.Takie dni mają również charakter edukacyjny – dzieci uczestniczą w instruktażach i mini-wykładach np. dotyczących udzielania pierwszej pomocy, czy bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Za takie inicjatywy i działania odpowiada w PSE sekcja koordynująca działania z zakresu employer branding.
 
Jak Pani zdaniem zmieniała się rola PSE jako pracodawcy w ostatnich 5-10 latach i jak będzie wyglądała w przyszłości?

Pełnimy jedna z kluczowych funkcji w naszym kraju. Świadczymy usługi przesyłania energii elektrycznej, przy zachowaniu wymaganych kryteriów bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Odpowiadamy za bezpieczną i ekonomiczną pracę KSE jako części wspólnego, europejskiego systemu elektroenergetycznego, zapewniamy też niezbędny rozwój krajowej sieci przesyłowej oraz połączeń transgranicznych, udostępniamy na zasadach rynkowych zdolności przesyłowe w celu realizacji wymiany transgranicznej i tworzymy infrastrukturę techniczną dla działania krajowego hurtowego rynku energii elektrycznej. Realizując tak odpowiedzialną rolę PSE, jako pracodawca, stoi przed nowymi wyzwaniami. W poprzednich latach koncentrowaliśmy się na  programie rozwoju i mobilizacji kadr, rozwoju modelu zarządzania projektami czy wdrażania systemowych rozwiązań wspomagających doskonalenie kompetencji dedykowanych poszczególnym grupom pracowników. Dziś i w przyszłości chcemy skoncentrować się na przekazywaniu wiedzy w organizacji, co związane jest z jednym z naszych kluczowych wyzwań jakim jest wymiana pokoleniowa. Musimy zadbać o utrzymanie wysokiego poziomu kwalifikacji naszych pracowników oraz wdrożyć kompleksowe rozwiązania zarządzania przez cele. Dlatego w ramach wdrażanej obecnie polityki kadrowej chcemy zadbać o rozwój kluczowych kompetencji poprzez program high-potencials i plany sukcesji.


Zależy nam na wsparciu wybitnych studentów i absolwentów studiów o profilu elektroenergetycznym w rozpoczęciu ich drogi zawodowej. Realizujemy program stypendialny „Startuj z Energią” oraz wspomniany już program stażowy „Energetyczny Staż”, które pozwalają nam pozyskać do pracy  najzdolniejsze osoby, wiążące swoją przyszłość z elektroenergetyką. Nasi doświadczeni pracownicy, przed przejściem na zasłużoną emeryturę, dzielą się wiedzą i doświadczeniem z młodym pokoleniem, które czerpiąc z tego, szybciej i efektywniej wdraża się w nowe obowiązki. Chcemy w dalszym ciągu być pracodawcą atrakcyjnym, elastycznym i odpowiedzialnym. Dlatego dbamy o naszych ekspertów i dążymy do zatrudniania naprawdę najlepszych. Robimy to wszystko dlatego, by nasi specjaliści również w przyszłości dzięki swojej wiedzy, odpowiedzialności i profesjonalizmowi mogli zadbać o bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju i by pracowali w nowoczesnej, rynkowej firmie.


Rozmawiała Magdalena Klimek


Wywiad w wersji skróconej ukazał się 28.07.2017 r. w dzienniku Rzeczpospolita, w cyklu Biznes Trendy.

Autor
Zaloguj sięi komentuj pod swoim nickiem, jeśli nie masz jeszcze konta zarejestruj się
Treść
 
Copyright © 2012 CSR - Design & Engine - strony www - FineCMS.pl
UA-38322178-2