EFJiI i Gala Finałowa QI 2017

Europejskie Forum Jakości i Innowacyjności 2017 oraz Gala Finałowa Programu Najwyższa Jakość Quality International 2017


Krynica-Zdrój, 17 listopada 2017 r.

 

Relacja filmowa TVP Kraków >>>

 

Europejskie Forum Jakości i Innowacyjności, jest zwieńczeniem tegorocznej edycji Programu Najwyższa Jakość Quality International. To jeden z elementów szeregu przedsięwzięć, które odbywają się na przestrzeni całego roku w różnych mediach: na łamach Forum Biznesu - dodatku do Dziennika Gazety Prawnej, w cyklu Biznes Trendy w dzienniku Rzeczpospolita oraz w serwisach internetowych ForumBiznesu.pl, NajwyższaJakośćQI.pl, SpolecznieOdpowiedzialni.info.

 

W Krynicy-Zdroju Laureaci Programu Najwyższa Jakość Quality International 2017, z udziałem zaproszonych gości, przedstawicieli środowisk biznesowych, gospodarczych, naukowych i samorządowych, podjęli dyskusję na tak ważne zagadnienia, jak konkurencyjność i innowacyjność gospodarki, nowoczesne zarządzanie, synergia nauki, biznesu i jednostek samorządowych, a także społeczna odpowiedzialność biznesu. Laureatom Programu wręczone zostały medale i dyplomy QI 2017 oraz statuetki Pereł Jakości a Liderom Społecznej Odpowiedzialności 2017 - statuetki Dobra Firma, Dobry Pracodawca i  Eko Firma.

 

Podczas wystąpień inauguracyjnych głos zabrali:

  • Anna Biszkowiecka, redaktor naczelna Forum Biznesu,
  • dr Tomasz Wołowiec, Zastępca Burmistrza Krynicy-Zdroju,
  • Wioletta Urbańska, Rzecznik Beneficjenta, Biuro Zarządzania Jakością,
    Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,
  • prof. dr hab. Tedeusz Sikora, Kierownik Katedry Zarządzania Jakością Uniwersytetu Ekonomincznego w Krakowie.

 

Odczytany został także list, który organizatorzy Forum otrzymali z Gabinetu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzeja Dudy:

 

Szanowna Pani Redaktor,

na ręce Pani Redaktor przekazuję wyrazy uznania dla wszystkich, którzy przyczyniają się do upowszechniania skutecznych metod zarządzania jakością, zwiększania konkurencyjności oraz rozwoju rodzimej przedsiębiorczości. Jestem przekonany, że kolejna edycja programu Najwyższa Jakość Quality Internationał spowoduje, że coraz więcej firm i instytucji dostrzeże, jak istotną rolę odgrywa dbałość o dostarczanie klientom i konsumentom produktów lub usług na najwyższym poziomie.

Doceniając ideę Państwa projektu, składam serdeczne gratulacje tegorocznym Laureatom, których sukces jest wynikiem umiejętnego zarządzania, właściwie realizowanej strategii rozwoju oraz systematycznego budowania zaufania wśród odbiorców nie tylko na coraz bardziej wymagającym rynku krajowym, lecz także na płaszczyźnie międzynarodowej.

Życzę pomyślnego przebiegu Forum, interesujących dyskusji oraz satysfakcji z zaangażowania na rzecz budowy nowoczesnej gospodarki.

Z poważaniem Krzysztof Szczerski,
Sekretarz Stanu, Szef Gabinetu Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

 

Intencją Europejskiego Forum Jakości i Innowacyjności jest umożliwienie jego uczestnikom, wymiany idei i poglądów, poznanie najnowszych trendów i rozwiązań ułatwiających im codzienną gospodarczą działalność w Polsce i innych krajach Europy w różnym zakresie, m.in. w odniesieniu do standardów zarządzania, norm, certyfikacji, finansowania innowacyjnych inwestycji, obowiązujących przepisów, a także postulowanych zmian regulacji, które sprzyjać mają rozwojowi, wzrostowi, konkurencyjności i efektywności przedsiębiorstw.

 

img_2158_2256_03 

Anna Biszkowiecka, Redaktor Naczelna Forum Biznesu

 

 img_2164_2256_01

dr Tomasz Wołowiec, Zastępca Burmistrza Krynicy-Zdrój wita przybyłch gości

 

Zgłoszenia do Programu Najwyższa Jakość Quality International przyjmowane były w trzech kategoriach: QI Product, QI Services, QI Order. To już XI edycja Programu, realizowana pod patronatem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Polskiego Komitetu Normalizacyjnego i Katedry Zarządzania Jakością Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

 

img_2165_2256_01

Wioletta Urbańska, PARP

 

02_960_01

prof. dr hab. Tadeusz Sikora, Kierownik Katedry Zarządzania Jakością Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

 

W ocenie wniosków zgłoszeniowych do Programu Najwyższa Jakość Quality International Kapituła Programu szczególny akcent stawiała na takie zagadnienia, jak m.in. wysoka jakość produktów i usług potwierdzona badaniami kompetentnych instytucji, stan wdrożenia systemów zarządzania, nowoczesność zastosowanych rozwiązań, organizacja systemu posprzedażowego czy przejrzystość informacji.


Kolejny rok przyniesie nieco zmian w systemie zarządzania jakością, na które Kapituła Programu na pewno będzie zwracać dokonując oceny wniosków zgłoszeniowych. Przed nami okres recertyfikacji systemu do normy PN-EN ISO 9001:2015-10. System niesie zmiany, m.in. w takich obszarach, jak:

  • Role, odpowiedzialność i uprawnienia Przywództwa w organizacji
  • Planowanie: działania odnoszące się do ryzyk i szans
  • Wsparcie: zasoby, wiedza w organizacji, świadomość wszystkich pracowników
  • oraz określona forma i model komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej dotyczącej systemu zarządzania jakością.

Panel inauguracyjny: Czynniki wpływające na konkurencyjność  i innowacyjność gospodarki w Polsce – atuty i bariery, szanse i zagrożenia


img_2174_2256_01

Anna Korab, Polski Komitet Normalizacyjny; Beata Moskal-Słaniewska, Prezydent Świdnicy; dr inż. Piotr Orleański, Zastępca Dyrektora Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk; Marek Hadała, Zastępca Dyrektora Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach; dr inż. Józef Zakrzewski (moderator dyskusji), Prezes Zarządu Polskiej Agencji Przemysłowo-Obronnej

 

W dyskusji poświęconej czynnikom wpływającym na konkurencyjność i innowacyjność gospodarki w Polsce, paneliści skupili się na zagadnieniach problematyki rozwoju wyrobów i usług w kontekście strategii rozwoju kraju, finansowania tego rozwoju, organizacji i zarządzaniu pracami rozwojowymi (także w kontekście norm) oraz ich komercjalizacji w kraju i poza granicami, a także miejscu i roli samorządów w zakresie rozwoju gospodarki, a pośrednio: produktów i usług w kontekście strategii rozwoju kraju, a także finansowania inwestycji własnych gmin.

 

Niemal co trzeci przedsiębiorca skarży się na problem z pozyskaniem pracowników o odpowiednich kwalifikacjach - wynika z badań Millward Brown. Bezrobotnych ubywa, a przedsiębiorcy mają z tego powodu coraz większe problemy. W badaniu na temat trudności jakich doświadczyła firma w prowadzeniu działalności w ostatnich miesiącach, kłopoty zasygnalizowało niemal 9 na 10 respondentów. Najbardziej przedsiębiorcom daje się we znaki nadmierna biurokracja (36 proc.), ale tuż za nią problem z pozyskaniem pracowników o odpowiednich kwalifikacjach (33 proc.) oraz rosnące koszty pracownicze (25 proc.). Na dalszych pozycjach znalazł się skomplikowany system podatkowy oraz wysoka, zaniżająca marże konkurencja. W podobnym badaniu, przeprowadzonym jesienią 2015 r. brak ludzi do pracy wymieniany był na końcu długiego zestawienia, a stopa bezrobocia wynosiła wtedy 10 proc. Listę otwierały wówczas podatki i regulacje prawne, a koszty pracy były na piątym miejscu - obecnie są w czołówce przeszkód.

 

Kolejna dyskusja - Wyzwania współczesnego rynku pracy w Polsce - z udziałem Anny Ledwożyw, Dyrektor HR w BorgWarner Turbo Systems oraz BorgWarner Poland Sp. z o.o. poświęcona została m.in kwestiom kształcenia młodych kadr na rynek pracy w poszczególnych gałęziach gospodarki i ocenie tego zjawiska przez pryzmat działalności BorgWarner. Poruszone zostały także zagadnienia związane z kształceniem zawodowym, zrównoważonym rozwojem społecznym i gospodarczym firm i instytucji, a także tematy z zakresu społecznej odpowiedzialność biznesu i zaangażowania pracowników w tym zakresie.

 


godla_qi_2017_1500_01

 

Tytuł Najwyższa Jakość Quality International jest potwierdzeniem najwyższego poziomu standardów zarządzania wdrożonych w firmach i instytucjach, a godło QI stanowi wymierny, ważny element w budowaniu i umacnianiu przewagi konkurencyjnej i pozytywnego wizerunku firmy i instytucji.


Więcej informacji o Programie: NajwyzszaJakoscQI.pl

 

Autor
Zaloguj sięi komentuj pod swoim nickiem, jeśli nie masz jeszcze konta zarejestruj się
Treść
 
Copyright © 2012 CSR - Design & Engine - strony www - FineCMS.pl
UA-38322178-2