Czego dotyczy norma ISO 26000?

28 października 2010 r. Międzynarodowa Organizacja Standaryzacyjna (ISO) po ponad 5 latach pracy w gronie ekspertów z 99 krajów opublikowała normę ISO 26000. Norma ta ma za zadanie uporządkować wiedzę na temat społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR Corporate Social Responsibility). ISO 26000 nie ma formy certyfikacji. Stanowi natomiast praktyczny przewodnik po zasadach odpowiedzialnego biznesu, zawiera wskazówki dla organizacji każdego typu (nie tylko dla przedsiębiorstw), bez względu na ich wielkość czy lokalizację.

 

Norma ISO 26000 wyróżnia następujące obszary społecznej odpowiedzialności biznesu:

  • ład organizacyjny;

  • prawa człowieka;

  • stosunki pracy;

  • środowisko;

  • sprawiedliwe praktyki rynkowe;

  • relacje z konsumentami;

  • zaangażowanie społeczne.

 

W Polsce wprowadzaniem ISO 26000 zajmuje się Polski Komitet Normalizacyjny.

Copyright © 2012 CSR - Design & Engine - strony www - FineCMS.pl
UA-38322178-2