Co cementuje firmę i buduje jej sukces?

Skuteczna konsolidacja to efektywne zarządzanie i wykorzystanie wiedzy, doświadczenia i technologii integrowanych spółek. Równie istotne jest stworzenie możliwości kreatywnej współpracy łączonych podmiotów, społeczności pasjonatów i specjalistów, którzy w codziennej pracy będą wdrażali konsolidacyjne projekty.

O sile firmy tkwiącej w pracownikach rozmawiamy z Małgorzatą Święcicką, Dyrektor ds. Personalnych w Grupie ATLAS.

 

Czy w przypadkatlas_m.swicicka_2_438u Grupy ATLAS możemy mówić o społeczności pracowników?

 

Po niemal 25 latach funkcjonowania firmy, kiedy możemy już mówić o sukcesie całej Grupy ATLAS, warto przyjrzeć się recepcie – czy raczej: recepturze – na jego osiągniecie. ATLAS stworzyło trzech przyjaciół-pasjonatów. Połączyli oni wiedzę techniczną i doświadczenie w pracach budowlanych z umiejętnością dialogu, zaufaniem, przedsiębiorczością i kreatywnością biznesową. Od 1991 r. prawie nic się nie zmieniło jeśli chodzi o „skład chemiczny”, który towarzyszył założycielom ATLASA. Dzisiejsza Grupa ATLAS to niezmiennie zespół specjalistów-pasjonatów. To ludzie zaangażowani zawodowo, ale również dający z siebie wszystko na poziomie interpersonalnym, co przekłada się na atmosferę sprzyjającą efektywnej pracy. Zdecydowanie możemy mówić o fenomenie społeczności ATLASA, która w dodatku jest wielowymiarowa.

 

Na czym polega ta wielowymiarowość?

Staramy się, by ATLAS nie był jedynie pracą, ale miejscem rozwoju zawodowego i osobistego. Jest to szczególny rodzaj relacji, który powstaje nie tylko między pracownikami AT
LASA, ale również między firmą (czyli ludźmi tu pracującymi) a naszymi głównymi klientami – fachowymi wykonawcami. Współpraca z nimi opiera się na indywidualnym, kompleksowym podejściu na każdym etapie: projektowym, szkoleniowym, doradczym, biznesowym. Polega na uwadze, szczerym dialogu i wysłuchaniu potrzeb zawodowych, a następnie odpowiedzi na nie. Dzięki temu możemy tworzyć produkty i systemy, które pomagają w codziennej pracy profesjonalistów budowlanych. Nie inaczej jest z naszymi pracownikami. Cenimy naszych ludzi i każdego traktujemy indywidualnie, dbamy o integrację oraz zapewnienie najlepszych warunków, a także włączenie w aktywne współtworzenie firmy. Społeczna odpowiedzialność biznesu była obecna w ATLASIE nim termin ten pojawił się w nomenklaturze korporacji, a nasz CSR obejmuje nie tylko działania na zewnątrz, ale również wewnętrzne praktyki. Realizujemy je w stosunku do każdego pojedynczego pracownika, co zresztą opisujemy w naszych raportach CSR, publikowanych od 2013 r. Analogicznie, sukces Grupy ATLAS jest sukcesem każdego człowieka pracującego u nas biurze, na produkcji, w magazynie, w Łodzi, Zgierzu, Gdańsku, Wrocławiu czy Niwicach.


Kluczowym słowem są relacje, ale jak je budować? Jakich „narzędzi” użyć, by „cementować” firmę i budować nie tylko zespół, ale społeczność pracowników?

Pracuję w ATLASIE 18 lat, co jest najlepszą rekomendacją – w mojej karierze zawodowej w żadnym innym miejscu nie pracowałam tak długo. O tym, jaka atmosfera u nas panuje świadczą też opinie ludzi z zewnątrz, którzy lgną do firmy, bo dobrze się tu czują, pozytywnie nas postrzegają, twierdzą, że – mówiąc kolokwialnie: „w ATLASIE jest fajnie”. Z formalnej strony potwierdza to m.in. przyznany tytuł Solidnego Pracodawcy Roku. Jeśli chodzi o narzędzia, to wydajemy wewnętrzny magazyn „Klekot”, na którego łamach przedstawiamy codzienne życie wszystkich spółek – sylwetki pracowników, sukcesy, ciekawe projekty, organizujemy konkursy. Na podobnej zasadzie funkcjonuje newsletter dystrybuowany drogą e-mailową, w którym przedstawiamy bieżące wydarzenia. Funkcjonuje również sieć intranetowa oraz portal pracowniczy, mamy też naszą „skrzynkę pomysłów”, z której niejednokrotnie „wyciągnęliśmy” świetne pomysły usprawniające naszą pracę. Wszystko to sprzyja komunikacji i budowaniu pozytywnych relacji, a co za tym idzie: przyjaznej atmosfery oraz tworzeniu realnego poczucia, że jest się częścią firmy i ma się moc współtwórczą. Co więcej, inicjatywa wychodzi nie tylko ze strony menadżerskiej, ale również samych pracowników, a ich projekty niejednokrotnie wspiera zarząd.

Na czym ona polega? W jakie projekty angażują się pracownicy?

Wspomniana inicjatywa, otwartość na drugiego człowiek i pozytywne zmiany to jedna z rzeczy, za które cenimy naszych pracowników. Doskonałym przykładem jest tutaj firmowa drużyna biegaczy – ATLAS Running Team, która pozwoliła przenieść znajomość zawodową na grunt sportowy i charytatywny. Działalność, jeszcze bez formalnej klubowej oprawy, rozpoczęła w 2013 r., organizując firmowy „Bieg dla Zdziśka” w ramach biegu „Dbam o zdrowie”, by zebrać fundusze na rehabilitację swojego kolegi, jednego z byłych pracowników ATLASA. Rok później, w „Biegu Ulicą Piotrkowską” wystartowała już w niemal dwukrotnie większym składzie w celu zebrania środków na leczenie dla Oliwki, córki jednego z glazurników z naszego portalu AtlasFachowca.pl. Nie inaczej było i teraz. ATLAS Running Team znów pobiegł Piotrkowską i innymi ulicami naszego miasta, by wesprzeć rehabilitację Małgosi - córki pracownika naszego kolegi z kopalni piasku „Grudzeń Las”. Warto zaznaczyć, że grono biegaczy ciągle się powiększa – nie tylko o kolejnych pracowników łódzkiego ATLASA, ale i innych spółek oraz fachowców. To jest właśnie przejaw wielowymiarowości relacji, o której wspominałam.


To wszystko jest owocem pozytywnej atmosfery, na którą ma wpływ fakt, iż zatrudniając nowych pracowników, patrzymy nie tylko na doświadczenie i tzw. twarde umiejętności, ale również te miękkie. W pracy spędzamy znaczną część dnia, musimy się w niej więc dobrze czuć, a efektywność działań i codzienne funkcjonowanie opiera się również na relacjach z kolegami i koleżankami. Dlatego istotna jest dla nas m.in. umiejętność nawiązywania kontaktu, współpraca z innymi ludźmi – rodzaj, nomen omen, „chemii budowlanej” cementującej efektywną współpracę. Dzięki temu udaje nam się tworzyć sprawnie funkcjonujące zespoły.

Dla wielu ludzi podstawą atmosfery są warunki zatrudnienia. Jak wyglądają one w Państwa firmie?

Przede wszystkim gwarantujemy stabilność zatrudnienia, czyli m.in. brak tzw. „śmieciowych umów”, zapewniamy powrót do pracy po urlopach macierzyńskich czy wychowawczych, niezależnie od płci rodzica lub opiekuna. Szanujemy pracowników także w kwestii finansowej. Wiemy, jak ważne jest dane słowo, zwracamy szczególną uwagę na terminowość wypłat. Poza jednym przypadkiem w 1998 r., kiedy przyczyna 2-dniowego opóźnienia leżała po stronie banku, pensje zawsze docierają na konta o czasie. Do atrakcyjnych warunków z pewnością należy zaliczyć także wspólne wytyczanie klarownej i perspektywicznej ścieżki kariery. Umożliwienie pracownikowi rozwoju jest dla nas kluczowe – przekłada się ono na satysfakcję, a jest ona dla nas równie ważna, jak wyniki finansowe. Modelu rozwojowego nie narzucamy z góry, wręcz przeciwnie - jesteśmy otwarci na potrzeby i sugestie zgłaszane przez samych pracowników.


Czynimy to niezależnie od stanowiska, bez względu na to, czy jest to praca w biurze, w terenie czy na produkcji, dbamy o to, by zapewnić pracownikom możliwość rozwoju. Podnoszenie kwalifikacji jest dla nas istotnym zagadnieniem, zależy od niego dynamiczny rozwój samej firmy, dlatego co roku przygotowujemy rozbudowywany i przemyślany plan szkoleń i kursów. Dbamy także o bezpieczeństwo pracy – każdy pracownik przechodzi szkolenie BHP i stanowiskowe, skupiające się na przekazaniu wiedzy dotyczącej zagrożeń związanych z tym stanowiskiem oraz zasad reagowania w przypadku ich wystąpienia. Organizujemy także regularne kursy pierwszej pomocy. Wprowadziliśmy również jednolity system zarządzania ryzykiem zawodowym w celu poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników oraz zredukowania zagrożeń wynikających z wykonywanej pracy. Pracownicy mogą również zgłaszać anonimowo ewentualne naruszenia przepisów. Takie działania umożliwiają budowanie poczucia wpływu na własne bezpieczeństwo w pracy.

Obecnie wiele osób zwraca również uwagę, poza pensją, na dodatki, jak np. pakiety socjalne? Czy w ATLASIE również są one zapewniane?

Zdecydowanie tak. Dbamy również o bogaty i atrakcyjny program socjalny: zapewniamy opiekę medyczną, ubezpieczenie grupowe (dla chętnych osób także dla członków rodzin) czy karty do fitness-klubów. Nie zapominamy także o rozwijaniu świadomości w zakresie społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju. Pamiętamy o pracownikach, którzy potrzebują pomocy finansowej z uwagi na trudną sytuację życiową. Stawiamy przede wszystkim na dzieci. W sierpniu wypłacamy szkolne zapomogi, w październiku – przedszkolne, przeznaczone dla rodzin o niskich dochodach, posiadających dzieci w stosownym wieku. Na wsparcie mogą liczyć także pracownicy sezonowi. Znaczną część Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przeznaczamy na bony w formie kart elektronicznych, wręczanych dwa razy w roku, w zależności od materialnej sytuacji gospodarstw domowych. Dysponujemy także środkami zarezerwowanymi na sytuacje kryzysowe, jak ciężkie choroby pracowników, trudne zdarzenia losowe. Tak, jak mówiłam, wyniki finansowe są dla nas ważne, ale jeszcze ważniejsi są ludzie. Bez nich nie byłoby ATLASA.

A jak wygląda u Państwa dokładniej rekrutacja i rozwój pracowniczy?

Rekrutację rozpoczynamy od etapu wewnętrznego, angażując w proces wszystkie spółki należące do Grupy, zwłaszcza jeśli stanowisko wiążę się z awansem. Nie wykluczamy dlatego transferów między poszczególnymi podmiotami, czego mieliśmy już kilka przykładów. Na tym właśnie polega konsolidacja wiedzy i umiejętności – otwartości na dostrzeganie potencjału wokół, w tym potencjału tkwiącego w ludziach. A obecnie,  w ramach wspomnianej konsolidacji, ujednolicamy także politykę HR, więc sprawnie funkcjonujący mechanizm udoskonalimy jeszcze bardziej dzięki wymianie doświadczeń w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Jeżeli zaś rekrutacja wewnętrzna nie przyniesie efektów, umieszczamy ogłoszenia w Internecie, na dwóch portalach rekrutacyjnych o największym zasięgu. Wspierają nas także wyspecjalizowane firmy rekrutujące pracowników.


Od 2008 r. prowadzimy tzw. zarządzanie przez cel i wartościujemy stanowiska. W 2016 r. zostaną wprowadzone oceny pracownicze, określające kompetencje pracownika, poziom realizacji rocznych celów strategicznych, miesięcznych lub kwartalnych zadań. Posłużą one także do wytyczenia ścieżki kariery i kierunku dalszego rozwoju. Opracowujemy obecnie księgę kompetencji i moduł do programu kadrowo-płacowego, który pomoże nam przeprowadzić oceny w wersji elektronicznej, a więc usprawni przeprowadzenie analizy dokonań pod kątem przyszłej kariery.

A czy w ramach rekrutacji, współpracujecie Państwo z uczelniami, organizujecie praktyki i staże? Czy osoby bez doświadczenia mogą liczyć na zatrudnienie?

W kwestii doświadczenia, doskonale zdajemy sobie sprawę, że każdy z nas przecież zaczynał kiedyś od zera, dlatego staramy się dostrzegać potencjał w każdym człowieku. Oferujemy zarówno bezpłatne, jak i płatne staże, które pomagają zdobyć pierwsze kompetencje zawodowe absolwentom i studentom ostatnich lat studiów. Nasze laboratorium badawczo-rozwojowe na stałe współpracuje z Wydziałem Chemii Budowlanej na Politechnice Łódzkiej. Co szczególnie atrakcyjne dla młodych ludzi, praktyki organizujemy w polskich spółkach Grupy ATLAS oraz zagranicznych przedsiębiorstwach. Przykładowo, w ostatnim czasie dwójka studentów V roku Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Łódzkiej odbyła 6-tygodniowy staż w Oradei w Rumunii w zakładzie produkcyjnym spółki Cesal, należącej do Grupy ATLAS. Przyjmujemy także studentów z Białorusi, gdzie mieści się inna nasza spółka, Taifun. Gościliśmy również praktykanta ze Szwecji ze Stockholm School of Economics. Staramy się by praktyki trwały u nas nawet pół roku, co pozwala rzeczywiście sprawdzić się na danym stanowisku i podjąć odpowiedzialną, świadomą decyzję o tym, jaką drogę zawodową obrać.


Osoby świeżo zatrudnione mogą liczyć na kompleksowe szkolenia i codzienne wsparcie starszych stażem pracowników. Prowadzimy szkolenia, grupowe oraz indywidualne coachingi, realizowane pojedynczo czy w cyklach, np. dla sprzedawców. Oprócz tego, wspieramy naszych pracowników w podnoszeniu kwalifikacji także na studiach – pokrywamy część kosztów związanych ze studiami, studiami podyplomowymi czy MBA. Wierzymy w naszych ludzi i pragniemy dawać im jak najlepsze warunki. Konsolidacja naszych możliwości i zaangażowania jako pracodawcy oraz możliwości i zaangażowania pracownika to właśnie podstawa sukcesu. Siła Grupy ATLAS leży właśnie w jej ludziach.


Dziękujemy za rozmowę.

Autor
Zaloguj sięi komentuj pod swoim nickiem, jeśli nie masz jeszcze konta zarejestruj się
Treść
 
Copyright © 2012 CSR - Design & Engine - strony www - FineCMS.pl
UA-38322178-2