Co buduje Grupa ATLAS?

"Społeczna odpowiedzialność biznesu to także świadomość tego, że wokół nas są ludzie, którzy mogą potrzebować pomocy". Rozmowa z Jackiem Michalakiem, Wiceprezesem Zarządu ds. Rozwoju w Grupie ATLAS.

 

Czym dla Grupy ATLAS jest społeczna odpowiedzialność biznesu?

To przede wszystkim świadomość, iż to, co robimy ma swoje odbicie w codziennym życiu pojedynczego człowieka, małych społeczności, mieszkańców miast czy narodu, a także środowiska naturalnego czy kondycji kraju (chociażby gospodarki). To świadomość tego, iż nie jesteśmy sami, że wokół nas są ludzie, którzy mogą potrzebować pomocy, a także świadomość tego, że posiadamy środki, umiejętności, wiedzę, by zmieniać świat na lepsze – zaczynając od siebie, swoich pracowników, a następnie wychodząc na zewnątrz – do ludzi wokół nas. Innymi słowy, społeczna odpowiedzialność biznesu to również otwartość na drugiego człowieka, umiejętność słuchania i chęć działania. Zawężając zagadnienie branżowo, w naszym przypadku, jako producenta chemii budowlanej, oznacza to również, że bierzemy odpowiedzialność za nasze produkty, sposób i efekt ich użytkowania.

Wiele firm posiada własny kodeks wartości, który nie tylko wyznacza kierunek rozwoju całej organizacji, ale także wyraźnie określa jej priorytety. Na jakich wartościach opiera się kodeks Grupy ATLAS?

Fundamentami Grupy ATLAS są wartości ustalone przez twórców i założycieli firmy, obecne w strategiach i planach, kultywowane niezmiennie od blisko 25 lat. Pozwoliły nam one zdobyć pozycję polskiego lidera w branży chemii budowlanej i zaufanie Polaków oraz lojalność użytkowników produktów.

Do tych wartości należy szczerość w działaniu i komunikacji, przejawiająca się m.in. w oferowaniu produktów odpowiadających na realne potrzeby Klientów i odnoszących się do prawdziwych sytuacji i oczekiwań. Na szczerości opiera się profesjonalizm, rzetelność i oddanie pracy na rzecz kreowania i rozwoju polskiego rynku budowlanego, jego wysokiej pozycji na rynku międzynarodowym, nie tylko w kwestii jakości materiałów i technologii ich produkcji, ale i rozwoju kompetencji użytkowników: wykonawców, architektów czy inwestorów, a co za tym idzie, wartością jest także przywiązanie do polskości i polskiej tradycji, przy jednoczesnym zachowaniu otwartości na pozytywne i kreatywne zmiany.

Wartością Grupy ATLAS jest także odpowiedzialność wobec Klientów i społeczeństwa, przejawiająca się w trosce o środowisko naturalne oraz w przekazywaniu materiałów służących do renowacji i przeprowadzania remontów, a tym samym „przywracania do życia” zniszczonych lub wymagających konserwacji powierzchni czy obiektów). To także odpowiedzialność wobec ludzkiego życia jako całości – aspekt, który poruszamy prowadząc działania w zakresie wspierania kultury, sztuki, sportu, edukacji.

Prowadzą Państwo galerię "Atlas Sztuki" i "Fundację Dobroczynności Atlas" - to dwa skrajnie różne kierunki działania...

Teoretycznie tak, w praktyce jednak te działania są sobie bliskie. Tak, jak Grupa ATLAS to kilkanaście spółek o różnej specjalizacji (nie tylko w dziedzinie chemii budowlanej, ale różnych gałęzi przemysłu czy charakteru działalności), tak nasze działania dotyczą różnych aspektów życia. Jako firma społecznie odpowiedzialna, która powstała na okresie zmian ustrojowych, od początku chcieliśmy angażować się nie tylko w budowanie i wykańczanie domów i mieszkań Polaków. Dom to nie tylko podłoga, sufit, cztery ściany. Dom to wszystko, co nas otacza – kultura, sztuka, nauka, sport, sprawy społeczne, uczucia, emocje, wartości oraz wiedza. To fundamenty, które są podstawą naszego życia. Dlatego wyszliśmy poza tradycyjny „plac budowy” angażujemy się w różne inicjatywy. Mogą one wydawać się od siebie dalekie, ale spaja je nasza firma pod budowlaną marką, bo wszystkie służą budowaniu lepszej Polski.

 

"Siła firmy tkwi w jej pracownikach". Czy podpisałby się Pan pod tym stwierdzeniem? Dlaczego warto być pracownikiem Grupy ATLAS?
 

ATLAS stworzyło trzech pasjonatów. Od 1991 r., kiedy powstała firma, nic tak naprawdę się nie zmieniło, jeśli chodzi o „skład chemiczny”. Grupa ATLAS to nadal zespół specjalistów-pasjonatów – ludzi zaangażowanych zawodowo, ale również dających z siebie wszystko na poziomie międzyludzkim: tak samo oddanych pracy i sumiennych, jak życzliwych, empatycznych, otwartych na drugiego człowieka.

Społeczna odpowiedzialność firmy ATLAS nie istnieje jedynie na papierze, w arkuszach Excela i prezentacjach PowerPointa. Istnieje w każdym pojedynczym pracowniku. Analogicznie, sukces Grupy ATLAS jest sukcesem każdego człowieka pracującego u nas biurze, na produkcji, w magazynie, w Łodzi, Zgierzu, Gdańsku, Wrocławiu czy Niwnicach.

Staramy się, by ATLAS nie był jedynie pracą, gdzie spędza się osiem godzin pięć razy w tygodniu, ale miejscem rozwoju zawodowego i osobistego. Cenimy naszych pracowników i każdego traktujemy indywidualnie, dbamy o integrację oraz zapewnienie najlepszych warunków. Sprzyja temu nasza sieć intranetowa, newsletter, wewnętrzna gazeta czy skrzynka, do której każdy może zgłaszać swoje sugestie dotyczące funkcjonowania firmy. Za atmosferę jesteśmy odpowiedzialni wszyscy, razem ją budujemy i jak widać z bardzo dobrym efektem. „Siła ATLASA tkwi w jego pracownikach” – zdecydowanie podpisuję się pod tym stwierdzeniem.

Obecnie Grupa ATLAS to niemal 20 różnych podmiotów, z których każdy prowadził własne, mniej lub bardziej intensywne działania związane z biznesem społecznie odpowiedzialnym. Czy ta autonomia jest zachowywana, czy raczej nadzorują Państwo działania w ramach CSR z pozycji Grupy ujednolicając je i standaryzując?

Działanie w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu może mieć wymiar ogólnopolski lub lokalny. ATLAS zrealizował kilka projektów dedykowanych przede wszystkim mieszkańcom Łodzi i województwa łódzkiego, nie brakowało i nie brakuje także takich o zasięgu krajowym. Bywa również tak, że nasza działalność, choć prowadzona lokalnie, ma szerszy wymiar, czego przykładem jest galeria Atlas Sztuki, która – dzięki organizowanym wystawom, przyciąga nie tylko łodzian, ale również gości z innych miast, a nawet zza naszych granic. Zajmuje ona bardzo ważne miejsce na kulturalnej mapie Polski, a jej ekspozycje są obecne w kalendarzu wydarzeń związanych ze sztuką współczesną. Analogicznym przykładem jest Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier, który co roku ściąga do naszego miasta międzynarodową rzeszę pasjonatów obrazkowych historii.

Jeśli chodzi o ujednolicanie i standaryzację, Grupę ATLAS charakteryzuje różnorodność pod względem specjalizacji przedsiębiorstw, a lokalizacja poszczególnych spółek sprawia, iż lokalne działania w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu nabierają szczególnego charakteru, wyraźnie spersonalizowanego pod kątem grupy docelowej. Dlatego każdy z podmiotów posiada pewną autonomię w kwestii wspierania regionalnych inicjatyw. Dolina Nidy wspomaga Międzynarodowy Festiwal Muzyczny im. Krystyny Jamróz czy Pińczowskie Zaduszki Jazzowe. Zaś Kopalnia Gipsu i Anhydrytu „Nowy Ląd” połączyła troskę o środowisko, historię i sztukę oraz działania charytatywne, angażując się w przygotowanie obchodów Dni Lasu, występów grup teatralnych czy także znaną na skalę europejską giełdę mineralogiczną Lwóweckie Lato Agatowe.

Pojawiają się również inicjatywy, które z czasem zwiększają zasięg. Przykładem jest nasz firmowy Klub Biegacza – ATLAS Running Team, założony przez pracowników. Jego członkowie spotykają się na wspólnych treningach, razem startują w maratonach i rajdach, a przy okazji dużych wydarzeń sportowych jak „Bieg Ulicą Piotrkowską”, organizują charytatywne zbiórki. Na początku w barwach klubu biegało kilku pracowników naszej firmy, z czasem drużyna poszerzyła się o wykonawców zaprzyjaźnionych z ATLASEM, a obecnie z bocianem na koszulce biegają także pracownicy innych spółek należących do Grupy ATLAS.

Biorąc pod uwagę Państwa działalność nie sposób nie wspomnieć o aspektach ekologicznych. W jaki sposób dbają Państwo o środowisko?

Troska o środowisko przejawia się na dwóch poziomach. Przede wszystkim ekologia, a więc zrównoważony rozwój, jest jedną z wytycznych, którymi kierujemy się tworząc produkty i rozwiązania dla budownictwa. Niezależne od norm, ściśle określających m.in. maksymalny poziom szkodliwych lotnych związków organicznych, ze swojej strony dokładamy wszelkich starań, by oferowane przez nas wyroby – na każdym etapie ich powstawania i użytkowania (czyli tzw. „cyklu życia produktu”), w jak najmniejszym stopniu oddziaływały na otaczające nas środowisko. W związku tym poddaliśmy ocenie metodą LCA (czyli właśnie „Life Cycle Assessment” – „ocenie cyklu życia”) nasze systemy ociepleń. W efekcie dogłębnej analizy danych dotyczących termoizolacji (począwszy od wydobycia surowca służącego do produkcji jego elementów po utylizację) otrzymaliśmy deklarację środowiskową III typu, tym samym spełniając najwyższe kryteria związane z ekologią.

Nie ograniczamy się jednak tylko do działań stricte branżowych. Zdajemy sobie sprawę, że bardzo ważne jest wytworzenie pewnych nawyków od najwcześniejszych lat, kiedy możemy kształtować proekologiczne postawy i zachowania. Przykładem tego typu działania jest trwające już pięć lat wsparcie dla projektu „Łaskie Bociany”, gdzie przekazywane przez nas fundusze zapewniają funkcjonowanie specjalne kamery zamontowanej w bocianim gnieździe. Dzięki niej młodzi entuzjaści przyrody mogą obserwować codzienne życie ptaków, które stały się nieoficjalnym symbolem i maskotką naszej firmy. Edukacja w zakresie troski o środowisko to także konkurs krasomówczy Eko-Klekot, skierowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z województwa łódzkiego. W ramach projektu dzieci brały udział w szkoleniach z wystąpień publicznych, by następnie wykazać się piękną polszczyzną, erudycją i charyzmą sceniczną, ale i znajomością ekologii, która stanowiła motyw przewodni konkursu i temat wypowiedzi.


Atlas chętnie wspiera sportowców: Kamil Stoch, Bartłomiej Mróz, Paweł Tarnowski ... różni zawodnicy, różne dyscypliny. Dlaczego taki właśnie wybór?

Sport to ogromne emocje, sfera, gdzie nie ma miejsca na jakiekolwiek udawanie. Trzeba być szczerym, oddanym grze, jeśli chce się zwyciężyć. Tak też jest w biznesie, gdzie – aby zdobyć i utrzymać zaufanie klientów, trzeba być prawdziwym od początku do końca. Choć chemia budowlana może wydawać się mało emocjonującą branżą, to sportowe emocje również nam towarzyszą w postaci rywalizacji rynkowej, nowych produktów i kampanii, w które włożyliśmy serce i cały swój talent. Choćby z tego punktu widzenia nasze zaangażowanie w sport jest uzasadnione i spójne. Rzecz jasna, równie ważne są motywy w ramach społecznej odpowiedzialności – chęci zapewnienia młodym ludziom odpowiednich środków do rozwoju i rywalizowania na międzynarodowych arenach sportowych.

ATLAS nigdy nie ograniczał się do jednej dyscypliny, tradycja wspierania przedsięwzięć sportu jest nie tylko długa, ale i obfituje zarówno w sponsoring drużyn, jak i indywidualnych zawodników – tych znanych przez ogół społeczeństwa, a nawet na świecie, czy tych reprezentujących niszowe dyscypliny, ale odnoszących równie istotne sukcesy.

Wybór, o który Państwo pytacie, chyba najprościej uzasadnić „chemią”, jaka powstaje między ludźmi, porozumieniem na poziomie kultywowania i propagowania tych samych wartości, które reprezentujemy: siły młodości, szczerości, polskości i sukcesu naszego kraju.

 

Rozmawiała Agnieszka Kluska

Autor
Zaloguj sięi komentuj pod swoim nickiem, jeśli nie masz jeszcze konta zarejestruj się
Treść
 
Copyright © 2012 CSR - Design & Engine - strony www - FineCMS.pl
UA-38322178-2