Bezpiecznie i wiarygodnie - Wielkopolska SKOK

Od początku istnienia Wielkopolska SKOK swoją działalność opiera przede wszystkim na wysokiej jakości świadczonych usług oraz nieustannym budowaniu zaufania klientów.

 

Po 18 latach funkcjonowania na wymagającym rynku usług finansowych, Kasa Kredytowa z Wielkopolski cieszy się zaufaniem ponad 100 tys. członków, prowadzi działalność operacyjną w 70 placówkach, na terenie sześciu województw.

 

Wielkopolska SKOK już po raz drugi została doceniona przez kapitułę Programu Liderzy Społecznej Odpowiedzialności otrzymując tytuł i certyfikat Dobra Firma, co potwierdza jej pozycję jako firmy solidnej, wrażliwej na potrzeby otoczenia, aktywnie angażującej się w życie lokalnej społeczności, cieszącej się prestiżem oraz godnej zaufania, firmy, z którą warto się związać i współpracować.

 

Przy tej okazji należy wspomnieć, iż od 27 października ub. r. wszystkie SKOK-i, podobnie jak ma to miejsce w przypadku banków, podlegają kontroli Komisji Nadzoru Finansowego. Wielkopolska SKOK również została objęta nadzorem publicznym, co diametralnie zmieniło jej sytuację prawną i pozytywnie wpłynęło na funkcjonowanie oraz poprawę wiarygodności. Nowe ustawowe regulacje ostrożnościowe powodują większą stabilność Kasy i wprowadzają jednorodne zasady zarządzania ryzykiem, co z punktu widzenia instytucji zaufania publicznego jest nie do przecenienia. Pierwszy ważny, formalny krok już za nami - przeprowadziliśmy rozszerzony audyt i przekazaliśmy bilans otwarcia uprawnionym ustawowo instytucjom poddając się ich obiektywnej ocenie.

 

Trzeba też wspomnieć o jeszcze jednej, bardzo ważnej dla członków Kasy zmianie. Nowa regulacja da po raz pierwszy możliwość ochrony depozytów przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, a to sytuuje ochronę oszczędności naszych członków na tym samym poziomie jak w innych bankach. W związku z niekorzystnym rozwojem sytuacji makroekonomicznej, objęcie Wielkopolskiej SKOK nadzorem publicznym daje naszym członkom gwarancję stabilnego rozwoju ich Kasy.

 

Źródło: Forum Biznesu w Dzienniku Gazecie Prawnej z 27.02.2013 r.

Copyright © 2012 CSR - Design & Engine - strony www - FineCMS.pl
UA-38322178-2