Bezpiecznie i ekologicznie - ZPEC Zabrze

Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., koncentrując się głównie na kwestiach bezpiecznej i ciągłej dostawy ciepła do odbiorców, jest jednocześnie aktywnym uczestnikiem życia lokalnego, a także stwarza swojej kadrze dobre warunki pracy oraz możliwości rozwoju.

 

Przedsiębiorstwo istnieje od 1970 r. i zajmuje się produkcją, przesyłem i dystrybucją ekologicznego i bezpiecznego ciepła systemowego na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody na terenie miasta Zabrze i częściowo Rudy Śląskiej. Głównymi klientami ZPEC są: budownictwo mieszkaniowe oraz obiekty usługowe, użytku publicznego, placówki medyczne i edukacyjne, a także przedsiębiorstwa. ZPEC Sp. z o.o. to nie tylko nowoczesne urządzenia i technologie, ale głównie zatrudnieni tu ludzie. Zadowolenie i satysfakcja pracowników oraz stała motywacja do dobrej pracy przekłada się na oferowanie odbiorcom usług na najwyższym poziomie.


Możliwości rozwoju


- W okresie ponad 40 lat działalności ZPEC, nastąpiło wiele zmian, nie tylko w firmie, ale również u odbiorców naszych usług. Teren, na którym działamy nieustannie się rozwija, przybywa przedsiębiorstw, odbiorców indywidualnych, a my musimy nadążać za ich rosnącymi wymaganiami, inwestując w najnowocześniejsze technologie i wdrażając systemowe standardy w naszej pracy - mówi Lesław Złotorowicz, Prezes Zarządu Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. - Kluczowym atutem w tym zakresie są nasi pracownicy. Przedsiębiorstwo stawia na ich ciągły rozwój i satysfakcję z wykonywanej pracy. Konsultujemy z nimi wiele naszych przedsięwzięć. Myślę, że wyznacznikiem stosunku pracodawca-pracownik jest to, że mamy wyjątkowo dobre porozumienie ze związkami zawodowymi i Radą Pracowników. Nie ukrywam, iż udaje nam się osiągać założone cele, ku obopólnemu zadowoleniu.


Przedsiębiorstwo, wraz z restrukturyzacją przemysłu ciężkiego utraciło wielu odbiorców, co groziło masowymi zwolnieniami pracowników, ale zarząd podjął szybkie decyzje kadrowe, dzięki czemu większość z nich utrzymała zatrudnienie. Część pracowników przesunięto na nowe stanowiska, związane z podjętymi inwestycjami czy rozwojem, część skierowano na kursy, szkolenia związane z automatyzacją procesów produkcyjnych.


Dokształcanie kadry odbywa się tu na bieżąco i to nie tylko w zakresie np. konieczności uaktualniania uprawnień energetycznych, potwierdzanych odpowiednimi egzaminami. Wiele szkoleń realizowanych jest systemowo – to firma kieruje na nie kadrę – ale niejednokrotnie sami pracownicy zgłaszają inicjatywy w tym zakresie.

 

Działania socjalne i społeczne

 

W firmie panuje prawdziwie ciepła, rodzinna atmosfera. Potwierdza to fakt, że ubiegają się o pracę w firmie członkowie rodzin, często wielopokoleniowych. Na taki etos pracy wpływa wiele czynników, m.in.: relatywnie wysokie pensje, motywacyjny system wynagrodzeń, pakiet socjalny (nagrody jubileuszowe, bony świąteczne, spotkania okolicznościowe, imprezy integracyjne), a także bardzo dobre warunki pracy w nowoczesnym zakładzie.


 - Staramy się też zachęcać pracowników i ich rodziny do aktywnego spędzania wolnego czasu, oferując im konkretne propozycje, np. rozgrywki sportowe i wyjazdy rekreacyjne - podkreśla Grzegorz Czochara, Członek Zarządu – Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju w ZPEC. Firma korzysta ze zorganizowanych lub sama organizuje m.in. turnieje tenisa stołowego, piłki halowej, siatkówki, zawody wędkarskie, zajęcia aerobiku, czy pikniki pracownicze. - Oczywiście istotą naszej działalności pozostaje dostarczenie klientom dobrego produktu i usług, ale zwracamy też dużą uwagę na etyczne prowadzenie tego biznesu, interesujemy się sprawami mieszkańców naszego rejonu, angażujemy się w działania społeczne i podnoszenie poziomu życia naszej lokalnej społeczności - mówi G. Czochara. Stąd też liczne działania firmy wspierające działalność kulturalną, np. przegląd dramaturgii współczesnej ,,Rzeczywistość Przedstawiona” organizowany przez Teatr Nowy w Zabrzu, muzea, koncerty i konkursy młodych talentów muzycznych czy plastycznych. ZPEC współpracuje także z klubami sportowymi Handball Zabrze (piłka ręczna) czy ikoną miasta, zasłużonym klubem sportowym, jakim jest Górnik Zabrze.


 - Ponadto, nasza aktywność wymaga budowania odpowiednich relacji z klientem, zdobywania od niego informacji zwrotnej na temat poziomu świadczonych przez nas usług podkreśla prezes L. Złotorowicz. - Rozwijamy kanały komunikacyjne, w tym naszą stronę internetową, poprzez którą chcemy zapewnić odbiorcom możliwość wglądu do swoich rachunków oraz szybszego kontaktu z nami. 


Biorąc pod uwagę hasło „Bezpieczne i ekologiczne ciepło” przedsiębiorstwo podjęło się przeprowadzenia, cieszących się dużym zainteresowaniem wśród dzieci, edukacyjnych spotkań w szkołach i przedszkolach, podczas których przeprowadza się pogadanki oraz konkursy plastyczne z nagrodami.


 Spółka dba o środowisko naturalne nie tylko w zakresie utrzymania ekologicznych standardów w procesach produkcyjnych, ale także posiada wdrożony program gospodarki odpadami. Na bieżąco wykonywane są badania natężenia oświetlenia, emisji hałasu, poziom zapylenia na stanowiskach pracy, tym samym gwarantuje się pracownikom bezpieczne warunki pracy. Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. to Dobry Pracodawca, który potrafi pogodzić interesy środowiska naturalnego, odbiorców oraz pracowników Spółki.

 

Źródło: Forum Biznesu w Dzienniku Gazecie Prawnej z 30.01.2013 r. 

Copyright © 2012 CSR - Design & Engine - strony www - FineCMS.pl
UA-38322178-2