Aktywnie i zdrowo z PZU

Do biegu, gotowi, start! Zbliżająca się wiosna to najlepszy czas na rozpoczęcie intensywnych treningów. Nawet najlepiej przygotowanym zdarzają się czasem kontuzje. Dlatego dobrze zawczasu pomyśleć o odpowiednim ubezpieczeniu, które pokryje m.in. koszty leczenia i rehabilitacji po doznanym urazie. Osoba aktywna sportowo może elastycznie dostosować ubezpieczenie do swoich potrzeb i możliwości finansowych - zarówno jeśli chodzi o czas i zakres ochrony, jak również wysokość sumy ubezpieczenia i świadczeń dodatkowych.

PZU posiada w swojej ofercie ubezpieczenie dla osób aktywnie spędzających czas (NNW Ogólne) a także dla sportowców uprawiających sport wyczynowo (PZU Sport). Ubezpieczenia skierowane są do osób w każdym wieku, bez względu na dyscyplinę sportu jaką uprawiają, a także na ich sprawność fizyczną. Przedmiotem ubezpieczeń są następstwa nieszczęśliwych wypadków, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu albo śmierć ubezpieczonego. W razie nieszczęśliwego wypadku ubezpieczony otrzyma:
- świadczenie finansowe,
- zwrot kosztów zakupu przedmiotów ortopedycznych (np. stabilizatora, protez),
- świadczenie za uciążliwe leczenie, jeśli z powodu wypadku poszkodowany miał operację lub przebywał w szpitalu co najmniej 5 dni.

Ubezpieczenia zawierają również szereg atrakcyjnych usług assistance, które obejmują m.in. pomoc medyczną (wizytę lekarską, wizytę pielęgniarki, transport po wypadku do placówki medycznej albo między placówkami), pomoc psychologa dla poszkodowanego, opiekę nad jego niepełnoletnimi dziećmi, a także organizację i pokrycie kosztów rehabilitacji po wypadku. Poza podstawowym zakresem, ubezpieczenia zawierają również dodatkowe świadczenia, które można włączyć do ochrony w zależności od indywidualnych potrzeb, są to m.in.:
- zwrot kosztów poniesionych na leczenie i rehabilitację;
- dieta szpitalna (świadczenie za każdy dzień pobytu w szpitalu w wysokości określonej w umowie);
- pobyt na oddziałach intensywnej opieki medycznej lub intensywnej terapii (OIOM/OIT).

Ponadto specjalnie dla osób uprawiających sport wyczynowo, w ramach ubezpieczenia PZU Sport, ochronę można rozszerzyć o:
- ubezpieczenie kontraktu sportowego (ubezpieczonemu przysługuje świadczenie za każdy dzień niezdolności do uprawiania sportu począwszy od 31 do 330 dnia po wypadku),
- świadczenie przejściowe (ubezpieczonemu przysługuje świadczenie w wysokości 25 proc. sumy ubezpieczenia za niezdolność  do uprawiania sportu przez 3 miesiące od zajścia wypadku; jeżeli niezdolność utrzymuje się przez następne 3 miesięczne okresy, ubezpieczony otrzyma kolejne świadczenia – maksymalnie 4),
- odpowiedzialność za choroby układu mięśniowo szkieletowego, np. stan przeciążeniowy, złamanie przewlekłe (marszowe).

Ubezpieczenia mogą być zawierane tylko na czas aktywności fizycznej albo na czas pełny, czyli  obejmujący poza zajęciami sportowymi również wszystkie inne zdarzenia życia codziennego. Ubezpieczenie PZU Sport jest dla sportowców gwarancją wsparcia finansowego w razie nieszczęśliwego wypadku. Pomaga opanować skutki wypadku począwszy od organizacji pomocy w powrocie do zdrowia, aż do zabezpieczenia finansowego w czasie przerwy w karierze sportowej lub jej trwałego przerwania. Natomiast NNW Ogólne dedykowane jest dla wszystkich, którzy chcą zabezpieczyć swoje życie i zdrowie w razie zaistnienia nieszczęśliwego wypadku lub choroby objętej ochroną ubezpieczeniową.


Biuro prasowe Grupy PZU

Autor
Zaloguj sięi komentuj pod swoim nickiem, jeśli nie masz jeszcze konta zarejestruj się
Treść
 
Copyright © 2012 CSR - Design & Engine - strony www - FineCMS.pl
UA-38322178-2